» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Thẩm định trực tuyến xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2021

Thẩm định trực tuyến xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2021

Ngày 21/9/2021, tại phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM tỉnh Trà Vinh do Đ/c Lê Văn Đông – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn, đã tổ chức thẩm định trực tuyến về kết quả xây dựng 20 tiêu chí NTM nâng cao của xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải (Thẩm định trực tuyến là nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4021/UBND-KGVX ngày 09/9/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh).

Ảnh: Quang cảnh buổi họp trực tuyến

Xã Long Toàn được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2017. Sau khi đạt chuẩn xã NTM, Đảng bộ và nhân dân xã Long Toàn đã quyết tâm xây dựng xã NTM nâng cao theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Mặc dù, trong các tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh ta nói chung và quá trình xây dựng NTM nói riêng. Nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của BCĐ thị xã Duyên Hải cùng sự nổ lực của cả hệ thống chính trị xã Long Toàn, nên đến nay xã Long Toàn đã đạt 20/20 tiêu chí NTM nâng cao theo qui định và đã hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức thẩm định.

Tại điểm cầu thị xã Duyên Hải, BCĐ xã Long Toàn đã trình chiếu Video clip và báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện về kết quả xây dựng 20 tiêu chí NTM nâng cao. Trên cơ sở đó các thành viên Đoàn thẩm định tỉnh đã phân tích, đóng góp ý kiến về kết quả thực tế và hồ sơ chứng minh 20 tiêu chí NTM nâng cao của xã Long Toàn. Kết quả Đoàn thẩm định đánh giá xã Long Toàn cơ bản đạt 20/20 tiêu chí NTM nâng cao. Tuy nhiên, BCĐ xã Long Toàn cần chỉnh sửa lại báo cáo chính và phụ lục kèm theo, đồng thời khẩn trương khắc phục các nội dung còn hạn chế như chắp vá đường giao thông, xây dựng cảnh quang môi trường,…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Đông – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Trưởng đoàn thẩm định đánh giá cao sự nổ lực của BCĐ xã Long Toàn trong quá trình thực hiện 20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đồng thời ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của BCĐ thị xã Duyên hải đã hỗ trợ tích cực cho xã Long Toàn trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị BCĐ xã Long Toàn tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn thẩm định để điều chỉnh lại báo cáo, điều chỉnh số liệu phụ lục cho logic, khẩn trương khắc phục các hạn chế và hoàn thành hồ sơ gửi về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước ngày 30/9/2021 để tổ chức lấy ý kiến các Sở, ban, ngành xác nhận tiêu chí, làm cơ sở trình Hội đồng tỉnh tổ chức họp xét, bỏ phiếu công nhận xã Long Toàn đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021./.

Tin, ảnh: Thanh Điền

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.