» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Thẩm định trực tuyến xã Tân Hiệp, Thanh Sơn, An Quảng Hữu, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Thẩm định trực tuyến xã Tân Hiệp, Thanh Sơn, An Quảng Hữu, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Chiều 24/02/2022, Đoàn thẩm định trực tuyến xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Trà Vinh do ông Huỳnh Kim Nhân – Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới, đã chủ trì buổi thẩm định trực tuyến hồ sơ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đối với 03 xã: Tân Hiệp, Thanh Sơn, An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến huyện Trà Cú, Ông Huỳnh Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng BCĐ huyện cùng lãnh đạo một số phòng, ban, ngành huyện và đại diện Ban Chỉ đạo 03 xã.

Theo kế hoạch, năm 2021, huyện Trà Cú có 02 xã đăng ký (An Quảng Hữu, Thanh Sơn) và 01 xã phấn đấu (Tân Hiệp) đạt chuẩn xã nông thôn mới. Qua kết quả báo cáo tại buổi thẩm định, đại diện lãnh đạo 03 xã báo cáo kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới năm 2021 của 03 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt 100%. Qua đó, diện mạo nông thôn mới các xã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, số hộ nghèo hàng năm giảm, hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân; nhiều mô hình phát triển sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa, đem lại hiệu quả; các hoạt động văn hóa – thể thao và học tập trong cộng đồng được khôi phục, duy trì và phát triển; y tế, giáo dục tiếp tục được chăm lo; môi trường nông thôn đã từng bước được cải thiện; an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo; bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc.

C:\Users\Vu\Desktop\24-1.jpg

  Ảnh: Quang cảnh hội nghị phía điểm cầu tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi thẩm định, các thành viên trong đoàn đã thảo luận, góp ý một số tiêu chí như: Cơ sở vật chất văn hóa, Điện, Nhà ở dân cư, Môi trường và An toàn thực phẩm…đề nghị các xã điều chỉnh, cập nhật một số nội dung để hoàn thiện báo cáo, đồng thời bổ sung thêm các văn bản còn thiếu so với quy định để chứng minh tiêu chí đạt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Huỳnh Kim Nhân – Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới yêu cầu Ban Chỉ huyện, BCĐ 03 xã tiếp thu các ý kiến của đoàn thẩm định, tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo và hồ sơ gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đúng theo quy định, để tổ chức lấy ý kiến các Sở, ban, ngành xác nhận tiêu chí, làm cơ sở trình Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức họp xét, bỏ phiếu công nhận./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

VPĐP NTM tỉnh