» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Thẩm định trực tuyến xét, công nhận xã Trường Thọ và Đôn Xuân đạt chuẩn nông thôn mới và xã Đông Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

Thẩm định trực tuyến xét, công nhận xã Trường Thọ và Đôn Xuân đạt chuẩn nông thôn mới và xã Đông Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

Sáng ngày 16/02/2022, tại phòng họp trực tuyến VNPT Trà Vinh, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu của tỉnh do ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng đoàn, tiến hành tổ chức thẩm định trực tuyến hồ sơ và mức độ đạt 19 tiêu chí xã NTM xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang và xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải và 20 tiêu chí xã NTM nâng cao của xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến huyện Cầu Ngang và Duyên Hải là lãnh đạo BCĐ huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành huyện và đại diện Ban Chỉ đạo 03 xã Trường Thọ, Đôn Xuân, Đông Hải

Tại buổi thẩm định, lãnh đạo 03 xã Trường Thọ, Đôn Xuân, Đông Hải đã báo cáo kết quả xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao năm 2021. Qua đó, các địa phương luôn giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí, đồng thời thực hiện các giải pháp phấn đấu đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua đó, kinh tế xã hội của 03 xã đều có sự phát triển vượt bậc, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét so với thời gian trước.

  C:\Users\Vu\Desktop\273657091_1067006050541002_8463995199126531980_n.jpg

Ảnh: Quang cảnh họp thẩm định tại điểm cầu tỉnh.

 Cũng tại buổi thẩm định, các thành viên đoàn thẩm định đã phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả mà các địa phương đạt được trong quá trình xây dựng NTM và NTM nâng cao; đồng thời, chỉ ra những tồn tại để các xã tiếp tục hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí, đồng thời yêu cầu 03 xã không ngừng quan tâm đầu tư hoàn thiện hơn nữa các tiêu chí nhằm hướng đến xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Đoàn thẩm định cũng đề nghị các địa phương cần quan tâm nhiều hơn về tiêu chí môi trường nông thôn, trong đó có việc thu gom và xử lý rác thải, phân loại rác thải theo quy định; tiếp tục phát triển sản xuất, xây dựng các vùng sản xuất có hợp đồng bao tiêu đầu ra cho sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập của người dân khu vực nông thôn; đầu tư xây dựng các tuyến đường ra khu sản xuất để đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp; huy động các nguồn lực để thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường, không để xảy ra tình trạng xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã thảo luận, góp ý đề nghị 03 xã điều chỉnh, cập nhật một số nội dung để hoàn thiện báo cáo, đồng thời bổ sung thêm các văn bản còn thiếu so với quy định để chứng minh tiêu chí đạt.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Văn Đông – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Trưởng đoàn thẩm định đánh giá cao sự nỗ lực của BCĐ 03 xã Trường Thọ, Đôn Xuân, Đông Hải trong quá trình thực hiện 19 tiêu chí NTM và 20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị BCĐ huyện, BCĐ 03 xã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn thẩm định điều chỉnh lại báo cáo, quan tâm, khẩn trương khắc phục các hạn chế, các nội dung người dân chưa hài lòng và hoàn thành hồ sơ gửi về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chậm nhất đến hết ngày 22/02/2022 để tổ chức lấy ý kiến các Sở, ban, ngành xác nhận tiêu chí, làm cơ sở trình Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức họp xét, bỏ phiếu công nhận./.

Tin ảnh: Mỹ Hương

VPĐPNTM tỉnh