» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Thành tựu nông thôn mới của xã Đôn Xuân, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021

Thành tựu nông thôn mới của xã Đôn Xuân, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021

Đôn Xuân một xã vùng sâu, vùng xã thuộc huyện Duyên Hải, xã thuộc chương trình 135 của Chính phủ. Xã Đôn Xuân nằm về phía Tây Bắc của huyện Duyên Hải là nơi tiếp giáp giữa 02 huyện Duyên Hải và Trà Cú, xã nằm cách trung tâm huyện khoảng 30 km, cách trung tâm hành chính tỉnh Trà Vinh khoảng 52 km theo Tỉnh lộ 914. Diện tích tự nhiên 2.686,3 ha, toàn xã có 3.437 hộ, có 15.981 nhân khẩu, dân tộc Khmer chiếm trên 60% dân số, Trên địa bàn xã 10 ấp chia thành hai tiểu vùng: Tiểu vùng I, cặp theo tỉnh lộ 914 về hướng Nam có 5 ấp gồm: ấp Bà Nhì, Cây Da, Chợ, Cây Cồng, Lộ Sỏi A; Tiểu vùng II, cặp theo tỉnh lộ 914 về hướng Bắc có 5 ấp gồm: Lộ Sỏi B, Xóm Tộ, Quản Âm, Bà Giam A, Bà Giam B. Đôn Xuân là quê hương cách mạng, có truyền thống yêu nước, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Chính quyền. Xã Đôn Xuân có đông đồng bào dân tộc thiểu số bước vào xây dựng nông thôn mới rất hạn chế về nguồn lực, hạ tầng kinh tế còn nhiều yếu kém chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, việc chuyển đổi kinh tế còn chậm, áp dụng tiến bộ khoa học còn hạn chế, hệ thống điện, giao thông… chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả kinh tế còn thấp, đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hiện xã còn 151 hộ nghèo, chiếm 4,39% và 578 hộ cận nghèo chiếm 16,81%. Có 388 gia đình chính sách, xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo chiếm 89,07%, tỷ lệ lao động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 83,78%, phần lớn các mô hình sản xuất nhỏ lẻ, tự phát chưa có liên kết trong sản xuất; mặt bằng dân trí chưa đồng đều, trình độ năng lực của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhưng với sự nổ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay sau nhiều năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của xã đã đổi thay khá rõ, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Đảng bộ và nhân dân trong xã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới với những nội dung cụ thể, xác thực. Thời gian đầu, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới.

2

Ảnh: Trường tiểu học Đôn Xuân A xã Đôn Xuân

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo xã tiếp tục quyết tâm xây dựng, nâng chất các tiêu chí thực hiện đạt xã nông thôn mới, cụ thể, những năm qua xã đã đầu tư xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn, đến nay các tuyến đường trục xã, liên xã có 03 tuyến chính với 11,3km được nhựa hóa đạt 100%; 05 tuyến đường trục ấp với tổng chiều dài 9,8km đã được nhựa hóa đạt 100%; đường ngõ, xóm 25 tuyến với tổng chiều dài 27,5km đã được cứng hóa 23,1km, đạt 84%, các tuyến còn lại sạch đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và không còn lầy lội vào mùa mưa, đảm bảo phục vụ tốt cho bà con yên tâm sản xuất; đường trục chính nội đồng 04 tuyến với tổng chiều dài 9,6km đã được nhựa hóa 7,4km, đạt 75%; hệ thống thủy lợi được đầu tư khép kín đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và dân sinh; điện nông thôn liên tục được nâng cấp và mở rộng, đến nay có 3.437 hộ trên địa bàn xã sử dụng điện, trong đó có 98,78% hộ sử dụng điện an toàn và thường xuyên từ các nguồn; toàn xã có 4/4 trường học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đảm bảo cho việc dạy và học (trong đó có 01 trường có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia); toàn xã 10/10 ấp có nhà văn hóa; thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm, đến nay đạt 48 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm; 10.037/10.661 lao động có việc làm thường xuyên, đạt 94,15%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; hệ thống cung cấp nước hoàn thiện, đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng của người dân, hiện tại 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 2.283/3.437 hộ sử dụng nước sạch đạt 66,42 %. Công tác vận động nhân dân thực hiện tiêu chí 17 về môi trường được quan tâm. Các cơ sở chăn nuôi, được người dân xây dựng hệ thống chất thải; đồng thời các hộ dân chủ động xóa cầu tiêu ao cá, xây dựng hố xí tự hoại và sử dụng nước máy sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, hàng năm Đảng bộ, chính quyền xã đều đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”. Các lĩnh vực an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều thành tựu đáng kể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

1

Ảnh: Đường giao thông nông thôn xã Đôn Xuân

Có thể nói, sau nhiều năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn, cơ sở hạ tầng cơ bản hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; sự phối hợp giữa các Sở, ngành và UBND cấp huyện; sự chung sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân, Đảng bộ và nhân dân xã Đôn Xuân quyết tâm xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2021./.

Tin, ảnh: Huyền Trân

VP ĐPNTM tỉnh