» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Thêm 02 xã được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Thêm 02 xã được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

 Chiều ngày 09/5/2019, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tổ chức họp thẩm định, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang và xã Tập Sơn, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Cuộc họp do ông Nguyễn Trung Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Tham dự có các thành viên Hội đồng gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

Ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp.

02 xã Vinh Kim và Tập Sơn đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được Đoàn công tác liên ngành của tỉnh khảo sát, thẩm định kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 02 xã. Qua đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổng hợp, báo cáo trước Hội đồng, cho thấy, 02 xã nêu trên đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020; quy trình xét công nhận và hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp bỏ phiếu nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công nhận xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang và xã Tập Sơn, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Tin, Ảnh: Thành Trung

Thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh