» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Duyên Hải

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Duyên Hải

Ngày 22/5/2019, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Duyên Hải, cùng đi với đoàn có đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Hẳn, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Kim Rương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Duyên Hải, lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban ngành huyện và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải đến hết tháng 4/2019, huyện đã có 2/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Đông Hải và Long Vĩnh, còn lại 04 xã đều đạt từ 12 tiêu chí trở lên, có 20/56 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa, nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 35,71% và 15.102/18.978 hộ đạt chuẩn hộ nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 79,5%. Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã, ấp và sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn của huyện đã có sự chuyển biến nhiều so với trước đây.

20190522_161659

Đ/c Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu ra một số vấn đề mà huyện còn hạn chế, cụ thể như nhà tạm còn nhiều, tỷ lệ hộ nghèo của các xã còn cao, tổ chức sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật còn thấp, thu nhập hộ gia đình chưa cao,… Để Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Duyên Hải trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn và quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2020 huyện cơ bản đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Duyên Hải cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

– Huyện cần rà soát lại việc chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế trong thời gian qua, những việc gì làm được, chưa được và có giải pháp chỉ đạo tốt hơn trong thời gian tới;

– Tập trung chỉ đạo việc tổ chức sản xuất, nhất là việc vận động, thành lập Hợp tác xã, tổ hợp tác nhưng phải mang tính qui mô, hạn chế việc các Tổ hợp tác, Hợp tác xã hoạt động nhỏ lẻ như hiện nay, lãnh đạo các xã phải tích cực hỗ trợ cho các ấp, hộ;

– Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là vấn đề trong nuôi tôm như hiện nay; nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với việc triển khai tốt Chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm theo chỉ đạo của tỉnh;

– Rà soát, đánh giá lại từng nội dung của tiêu chí, để có giải pháp, lộ trình chỉ đạo thực hiện cụ thể để sớm đạt các tiêu chí nông thôn mới còn lại;

– Hiện nay các tiêu chí còn lại của các xã chủ yếu là Nhà ở dân cư, hộ nghèo, thu nhập,..Do đó, huyện cần huy động tốt các nguồn lực, tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ dân góp phần đạt các tiêu chí còn lại;

– Trong chỉ đạo thực hiện, tất cả các nhiệm vụ phải gắn với công tác xây dựng Đảng để làm cơ sở đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.

Tóm lại: Huyện Duyên Hải cơ bản đã đạt các tiêu chí phần cứng, còn lại các tiêu chí mềm, phần lớn thuộc trách nhiệm của huyện, xã, do đó khả năng huyện sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thanh Tiếng.

Thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.