» Tin tức và Sự kiện » Hạ tầng kinh tế xã hội » Tiểu Cần: Xây dựng nhà văn hóa ấp đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiểu Cần: Xây dựng nhà văn hóa ấp đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Huyện Tiểu Cần có 69/69 ấp đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới. Tuy nhiên, nhà văn hóa một số ấp cơ bản chỉ đảm bảo phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Năm 2021, được tỉnh phân bổ kinh phí 5,3 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa, xây mới nhà văn hóa 08 ấp đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh: Nhà văn hóa ấp Định Phú B, xã Long Thới đang được xây dựng

Nhằm góp phần hoàn thành tiêu chí 2 về “các công trình kinh tế – xã hội đạt chuẩn” trong xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu, trong năm 2021 từ nguồn vốn xổ số kiến thiết của tỉnh Trà Vinh phân bổ, huyện Tiểu Cần đã triển khai nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới 08 nhà văn hóa ấp (gồm nhà văn hóa ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử; nhà văn hóa ấp Cây Gòn, xã Hiếu Trung; nhà văn hóa ấp Định Phú B, xã Long Thới; nhà văn hóa ấp An Cư, xã Tân Hòa; nhà văn hóa ấp Kinh và Hòa Trinh, xã Hùng Hòa; nhà văn hóa ấp Chợ và Trà Mềm, xã Tân Hùng,…) với tổng kinh phí 5,3 tỷ đồng. Được biết, diện tích mỗi nhà văn hóa ấp khoảng 300m2; hiện tại, tiến độ xây dựng đạt từ 5 – 85%, tỷ lệ giải ngân vốn đạt khoảng 20%. Huyện chỉ đạo phấn đấu đến cuối năm hoàn thành đưa vào sử dụng các nhà văn hóa trên.

Ảnh: Nhà văn hóa ấp Đại Mong, xã Phú Cần đạt chuẩn quy định.

Hiện tại, toàn huyện Tiểu Cần có 11 nhà văn hóa ấp đạt chuẩn theo quy định (gồm 08 nhà văn hóa ấp của xã Phú Cần, nhà văn hóa ấp Nhứt xã Tân Hùng, nhà văn hóa ấp Lê Văn Quới xã Tập Ngãi và nhà văn hóa ấp Chánh Hội A xã Ngãi Hùng). Như vậy, đến cuối năm 2021, huyện Tiểu Cần sẽ có 19 nhà văn hóa ấp đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Tin, ảnh: Kiều Diễm

Đài truyền thanh Tiểu Cần.