» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Tình hình thực hiện huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Trà Cú

Tình hình thực hiện huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Trà Cú

Sáng ngày 03.02.2023, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có 01 buổi làm việc với Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Trà Cú giai đoạn 2021-2025. Nội dung làm việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 09 tiêu chí huyện nông thôn mới; chuẩn bị các nội dung tiếp Đoàn công tác Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện nông thôn mới năm 2023; hoàn thành hồ sơ, thủ tục xã Ngãi Xuyên, xã Hàm Giang và xã Kim Sơn để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp.

Hiện nay, huyện Trà Cú đạt 04/09 tiêu chí (tiêu chí số 01 về Quy hoạch; tiêu chí số 02 về Giao thông; tiêu chí số 03 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai; tiêu chí số 04 về Điện), với mục tiêu đề ra, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Trà Cú phấn đấu xây dựng xã Ngãi Xuyên, xã Hàm Giang và xã Kim Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới trong quý I/2023; để đạt chuẩn huyện nông thôn mới có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Trà Cú giai đoạn 2021-2025 tập trung nâng chất tiêu chí đối với xã Ngọc Biên, xã Đại An đã đạt xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh đạt trên 95%; qua lấy ý kiến sự hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đã đạt trên 80%.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Đông, PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT trong thời gian tới xã Ngãi Xuyên, xã Hàm Giang và xã Kim Sơn nhanh chóng hoàn thành hồ sơ, thủ tục và thực hiện các bước theo quy định để thẩm định, xét công nhận; bên cạnh đánh giá, nâng chất đảm bảo các xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đối với huyện nông thôn mới, Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục rà soát, tập trung nguồn lực năm 2023 đã phân bổ để thực hiện 05 tiêu chí còn lại. Nguồn lực xây dựng nông thôn mới năm 2023 có giới hạn, do đó hạn chế lựa chọn các xã khác để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, mà cần tập trung nâng chất tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 đối với xã Ngọc Biên và Đại An./

Tin, ảnh: Đức Tri

VPĐP NTM tỉnh