» Tin tức và Sự kiện » Kinh tế và tổ chức sản xuất » Tổ chức bàn giao máy vi tính hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP và thương mại điện tử

Tổ chức bàn giao máy vi tính hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP và thương mại điện tử

Nhằm hỗ trợ cho các địa phương hình thành được các kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp thông tin thị trường về sản phẩm OCOP của các hộ, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cho các chủ thể. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đang triển khai thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận thị trường cho người dân nông thôn thông qua mạng lưới thông tin thị trường dựa trên nền tảng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới (Dự án) do IFAD hỗ trợ”. Trong khuôn khổ hỗ trợ của Dự án, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương thí điểm vận hành cổng thông tin điện tử hỗ trợ tiếp cận thị trường để hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất thương mại các sản phẩm OCOP. Đồng thời hỗ trợ một số máy vi tính cho các địa phương (trong đó có tỉnh Trà Vinh), để các địa phương sử dụng trong việc đẩy mạnh tiếp cận thị trường cho các sản phẩm OCOP và nông sản tại địa phương.

Ngày 02/4/2021, tại Hội trường Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ bàn giao máy vi tính cho các địa phương tham gia thực hiện Chương trình OCOP và thương mại điện tử.

Tại lễ bàn giao, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh đã trao 11 máy tính cho 08 xã, phường có sản phẩm OCOP, Chi cục Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Tổng trị giá số máy tính bàn giao là khoảng 170 triệu đồng, các địa phương nhận hỗ trợ máy vi tính, cụ thể như sau:

– Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh;

– Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh;

– Ủy ban nhân dân xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần;

– Ủy ban nhân dân xã An Trường A, huyện Càng Long;

– Ủy ban nhân dân xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè;

– Ủy ban nhân dân xã Hàm Giang, huyện Trà Cú;

– Ủy ban nhân dân xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang;

– Ủy ban nhân dân xã Đa Lộc, huyện Châu Thành;

– Ủy ban nhân dân xã Đông Hải, huyện Duyên Hải;

– Ủy ban nhân dân Phường 2, Thị xã Duyên Hải.

Ảnh: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh trao máy tính cho các xã

Sau lễ bàn giao, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, yêu cầu các đơn vị sử dụng máy tính đúng mục đích, yêu cầu quy định tại Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

Thành viên VPĐP NTM