» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh đợt 1 năm 2022

Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh đợt 1 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06/6/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Ngày 21-22/6/2022 Tổ Tư vấn giúp việc của Hội đồng cấp tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm tra hồ sơ, chuẩn bị tham mưu Hội đồng chấm điểm sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022. Ông Huỳnh Kim Nhân – Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì cùng các ông (bà) thành viên Tổ giúp việc.

C:\Users\Vu\Desktop\289196839_334583952183715_3055658588046381049_n.jpg

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổ giúp việc đã nhận tổng số 29 sản phẩm từ 7 huyện, thị xã, thành phố gửi đến (trong đó có 03 sản phẩm công nhận lại và 02 sản phẩm nâng sao). Qua 02 ngày chấm điểm, đánh giá và thảo luận, ông Huỳnh Kim Nhân – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn đánh giá cao và ghi nhận những kết quả làm việc tích cực của các thành viên của Tổ giúp việc. Qua đó, Ông Huỳnh Kim Nhân chỉ đạo bộ phận chuyên môn của Chi cục Phát triển nông thôn cộng điểm, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm trước khi tham mưu Hội đồng chấm điểm theo quy định; đồng thời đối với các sản phẩm chưa hoàn thiện hồ, liên hệ trao đổi với các huyện, thị xã, thành phố và chủ thể bổ sung hoàn thiện trong tuần tới./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

VPĐP NTM tỉnh