» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Cú phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trà Cú phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Trà Cú đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Trà Cú có 12/15 được công nhận xã nông thôn mới gồm: Tân Sơn, Ngọc Biên, Đại An, Tập Sơn, Lưu Nghiệp Anh, Định An, Phước Hưng, Long Hiệp, Hàm Tân, Thanh Sơn, Tân Hiệp, An Quảng Hữu; 02 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao là Ngọc Biên và Đại An; 03 còn lại Hàm Giang, Kim Sơn, Ngãi Xuyên đạt từ 15 – 16 tiêu chí.

C:\Users\Administrator\Desktop\309677341_665763731427764_783908282903934261_n.jpg

Ảnh: Đường hoa ấp Bãi Xào Chót, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú.

Từ nay đến cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ: (1) Chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện và các ngành chuyên môn huyện tích cực hỗ trợ các xã về đích năm 2022; đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới xã Kim Sơn, Hàm Giang, Ngãi Xuyên; (2) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Cú cùng với các tổ chức đoàn thể và UBMTTQ và tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới cho xã Kim Sơn, Hàm Giang, Ngãi Xuyên; (3) Tiếp tục triển khai tốt các chính sách về hỗ trợ HTX; (4) Triển khai tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất từ các nguồn vốn Trung ương và địa phương cho các xã đặc biệt khó khăn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, nhất là các chính sách theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 09/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh; (5) Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đến tận người dân; tập trung xây dựng các mô hình cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu; (6) Đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác gắn với “liên kết 4 nhà”. Hướng dẫn các xã tổ chức điều tra tổng hợp đánh giá sát thực tình hình thu nhập; (7) Tập trung khai thác, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng như: Ưu tiên tập trung đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện theo lộ trình 2022 đã được phê duyệt. Tập trung nguồn lực để nạo vét, đào mới hệ thống kênh thủy lợi nội đồng, hệ thống cống, đê đáp ứng nhu cầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông – ngư nghiệp trên địa bàn huyện; (8) Phát triển giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường; tiếp tục duy trì các điểm thu gom, phân loại xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình; chỉnh trang, trồng và quản lý cây xanh ở các công trình công cộng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, có kế hoạch vận động nhân dân xây dựng hố xí hợp vệ sinh và quan tâm chỉnh trang lại cảnh quan môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, tập trung xử lý các điểm, cơ sở, khu vực gây ô nhiễm môi trường, gắn với xây dựng mô hình nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cho mỗi ấp; (9) Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội; Tăng cường công tác quản lý tốt tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện; kéo giảm các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu ở nông thôn; duy trì và tạo điều kiện cho lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã, công an viên phụ trách ấp hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Với nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện quyết tâm xây dựng thành công phấn đấu 3 xã còn lại của huyện gồm: Hàm Giang, Ngãi Xuyên, Kim Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2022.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

Thành viên VPĐP