» Tin tức và Sự kiện » Kinh tế và tổ chức sản xuất » Trà Vinh: 27 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP năm 2020

Trà Vinh: 27 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP năm 2020

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2020. Theo đó, đã có thêm 27 sản phẩm của các địa phương được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh (tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 30/3/2021) và 01 sản phẩm đạt trên 91 điểm, tức là sản phẩm thuộc tiềm năng 5 sao (tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 30/3/2021).

Trong 27 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020 có 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm đạt hạng 4 sao, 16 sản phẩm đạt 3 sao và 01 sản phẩm tiềm năng 5 sao (Mật hoa dừa của Công ty TNHH Trà Vinh Farm).

Ảnh: Mật hoa dừa của Công ty TNHH Trà Vinh Farm

Chương trình OCOP – Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

Quyết định chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm của Chương trình OCOP có giá trị trong 3 năm. Các sản phẩm được đánh giá, xếp hạng sẽ được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận; được sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm; được ưu tiên hỗ trợ phát triển sản phẩm theo Chương trình OCOP.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Trà Vinh có 57 sản phẩm đạt OCOP, trong đó 13 sản phẩm đạt 4 sao, 43 sản phẩm đạt 3 sao và 01 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Tin, Ảnh: Thanh Tiếng

Chi cục PTNT