» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh có thêm 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Trà Vinh có thêm 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 26/3/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 452/QĐ-TTg công nhận huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và Quyết định số 454/QĐ-TTg công nhận thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm tổ chức công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Càng Long và thành phố Trà Vinh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo nông thôn của tỉnh Trà Vinh

Tính đến cuối năm 2020, tỉnh Trà Vinh đã có 5/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 69/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn đổi mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu chỉ còn 1,8%. Đây là một thành tựu khá ấn tượng đối với tỉnh đông đồng bào dân tộc thiểu số như Trà Vinh.

Tn, Ảnh: Thanh Tiếng

Thành viên VPĐPNTM tỉnh