» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh: có thêm 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Trà Vinh: có thêm 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Ngày 09/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ký các Quyết định số 834, 835 về công nhận xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải và xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Ảnh: Khu vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi xã Đôn Châu, huyện DH.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 02 xã Long Sơn và Đôn Châu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Trà Vinh có 06 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có 82/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tin, ảnh: Thành Trung.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.