» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh: có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021

Trà Vinh: có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021

Ngày 07/4, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ký các Quyết định công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: An Quảng Hữu, Thanh Sơn, Tân Hiệp (huyện Trà Cú), Đôn Xuân (huyện Duyên Hải), Trường Thọ (huyện Cầu Ngang) và 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, gồm: Tân Bình, Đại Phước, Đức Mỹ (huyện Càng Long), Đông Hải (huyện Duyên Hải), Đại An, Ngọc Biên (huyện Trà Cú).

Ảnh: Nhà văn hóa ấp Cây Da, xã Đôn Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, BCĐ các xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Đối với 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, BCĐ các xã cần tiếp tục duy trì xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Trà Vinh có 06 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có 80/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tin, ảnh: Thành Trung.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.