» Tin tức và Sự kiện » Điểm sáng nông thôn mới » Trà Vinh đạt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022

Trà Vinh đạt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022

Quá trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh mang đến diện mạo nông thôn ngày một khang trang hơn. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo tỉnh, toàn tỉnh còn lại 3 xã Kim Sơn, Ngãi Xuyên, Hàm Giang, huyện Trà Cú chưa đạt xã nông thôn mới.

Là những xã khó khăn nhất của tỉnh Trà Vinh, những năm qua, gặp không ít trở ngại trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, tuy nhiên với sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: Đến nay, xã Kim Sơn (đạt 16/19 tiêu chí), Ngãi Xuyên (đạt 16/19 tiêu chí), Hàm Giang (đạt 15/19 tiêu chí) các xã này đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM để phấn đấu cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, toàn tỉnh đã huy động được nguồn vốn trên 15.000 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 2.000 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã có 82/85 xã đạt chuẩn NTM, trung bình đạt 18,88 tiêu chí/xã; kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư khá đồng bộ, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu có 100% số xã về đích NTM, tỉnh đã huy động và lồng ghép tất cả các nguồn lực để đầu tư cho 03 xã về đích NTM trong năm 2022 đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra”.

F:\Thái huyền trân\Huyền Trân 2016\bai viet xay dung ky yeu nam 2016 gui VPĐP Trung ương\hinh anh\hình ảnh 6.JPG

Ảnh: Đường giao thông nông thôn xã Hàm Giang, huyện Trà Cú

Với những nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân, đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; các tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng rộng rãi, nhất là đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, do vậy năng suất lao động được nâng cao, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đó là nền tảng vững chắc để Trà Vinh hoàn thành mục tiêu có 100% số xã đạt chuẩn NTM trong năm 2022./.

Tin, ảnh: Huyền Trân

VPĐP NTM tỉnh