» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM)

Trà Vinh đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM)

Theo kế hoạch, năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (8 xã chính thức và 3 xã phấn đấu); 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (10 xã chính thức và 10 xã phấn đấu); có từ 01 – 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện Châu Thành đăng ký đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, trong các tháng đầu năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 và bệnh viêm da, nổi cục trên đàn bò, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao,…đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nói chung và quá trình xây dựng NTM nói riêng. Vì vậy, tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tương đối chậm so với kế hoạch đề ra, nhất là đối với các xã đăng ký và phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Cụ thể, kết quả tính đến tháng 11/2021, đối với 11 xã đăng ký, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hiện có 09 xã đạt 19/19 tiêu chí và 02 xã đạt 14 tiêu chí trở lên; đối với 20 xã đăng ký, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021, đến nay có 03/20 xã đạt 20/20 tiêu chí; 17/20 xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên; xã kiểu mẫu có 02 xã (Long Đức và Phú Cần) hiện đang triển khai xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề xuất thẩm định vào cuối năm 2021; huyện Châu Thành đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Trung ương vào thẩm định chính thức huyện đạt chuẩn NTM năm 2021.

Description: C:\Users\Vu\Desktop\257483422_1037490126798209_3042332667342122137_n.jpg

Ảnh: Tuyến đường hoa và hệ thống đèn thắp sáng trên đường quê nông thôn

Vì vậy, để đạt được kế hoạch mà Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề ra. Trong 02 tháng cuối năm 2021, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

– Đối với BCĐ xã: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, chú trọng hơn công tác bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí và hồ hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo quy định.

– Đối với BCĐ huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh chỉ đạo, triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các xã đặc biệt là các xã đăng ký và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện thường xuyên hỗ trợ các xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, phối hợp hướng dẫn cụ thể quy trình, hồ sơ xét, công nhận tiêu chí đảm bảo theo quy định, đối với các xã đã đạt các tiêu chí theo quy định thì tổ chức họp xét và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tỉnh tổ chức thẩm định.

– Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với các sở, Ban, ngành tỉnh phụ trách tiêu chí hỗ trợ địa phương rà soát, đánh giá, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; Tổ chức rà soát, đánh giá tham mưu Hội đồng thẩm tỉnh tổ chức họp xét, công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm 2021./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

VPĐP NTM tỉnh