» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và phát động phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.  

Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và phát động phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.  

Chiều ngày 05/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) và Phong trào toàn dân đoàn kết XDĐSVH tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022 và phát động phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng BCĐ cùng các Phó Trưởng ban chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên BCĐ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các địa phương,…

F:\Thái huyền trân\Huyền Trân 2023\Bài Viết\Đợt 1\Hội nghị tổng kết năm 2022\hình 1.jpg

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Hiện nay, toàn tỉnh có 6/9 huyện được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ NTM. Năm 2022, có 2 huyện đăng ký đạt chuẩn NTM (huyện Cầu Ngang và Duyên Hải), đến nay cả 2 huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, đang đợi Hội đồng thẩm định Trung ương họp bỏ phiếu trình Thủ tướng Chính phủ công nhận, dự kiến trong tháng 4/2023; có 82/85 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 96,47%, còn lại 03 xã: Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang, huyện Trà Cú, đến nay, Đoàn Thẩm định của tỉnh đã tổ chức thẩm định, huyện, xã đã hoàn thiện hồ sơ, đang lấy ý kiến các sở, ngành trình UBND tỉnh công nhận. Các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020 đang rà soát và xây dựng kế hoạch nâng chất theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025. Về xã NTM nâng cao, tỉnh có 27 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hiện nay tỉnh đã tổ chức thẩm định thêm 11 xã, đang thực hiện lấy ý kiến các sở, ngành, trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận.

Về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2022, tỉnh đã công nhận 104 sản phẩm mới, nâng cao và tái công nhận 28 sản phẩm. Nâng tổng số đến nay, toàn tỉnh có 184 sản phẩm được công nhận đạt OCOP, trong đó có 9 sản phẩm đạt 5 sao, 38 sản phẩm 4 sao và 137 sản phẩm 3 sao.

F:\Thái huyền trân\Huyền Trân 2023\Bài Viết\Đợt 1\Hội nghị tổng kết năm 2022\hình 2.jpg

Ảnh: Ông Trần Trường Giang, Giám đốc SNN và PTNT – Phó trưởng BCĐ thông qua báo cáo kết quả thực hiện Chương trình XDNTM

Phát huy kết quả đạt được, kế hoạch năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu huyện Trà Cú đạt chuẩn NTM, huyện Cầu Kè đạt chuẩn NTM nâng cao, có thêm10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có ít nhất 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 70% số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đều được nâng chất theo đúng quy định Bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2021 – 2025. Phấn đấu tăng tỷ lệ ấp văn hóa và ấp NTM lên mức 100%, tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, NTM lên mức 98% (các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải đạt ít nhất 01 ấp NTM kiểu mẫu).

Tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình XDNTM của tỉnh đã phát động các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương và Nhân dân trong toàn tỉnh tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đại diện các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh cũng đã phát biểu thể hiện sự đồng tình, hưởng ứng phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và khẳng định quyết tâm, nỗ lực cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi công tác xây dựng NTM của tỉnh.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho huyện Châu Thành vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn ghi nhận và đánh giá cao, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm đóng góp trí tuệ, công sức cho nhiệm vụ xây dựng NTM của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định góp phần thực hiện mục tiêu sớm đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đạt chuẩn tỉnh NTM trước năm 2025, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch UBND Đề nghị các ngành và địa phương cần nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện chương trình NTM năm 2022, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để thấy được những ưu khuyết điiểm ở từng lĩnh vực. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhiều hơn nữa. Chú ý công tác tuyên truyền phải gắn với các mô hình, điển hình thực tế. Cấp xã cần có quy định cụ thể, bắt buộc thực hiện đối với cán bộ, đoàn thể, người dân về vai trò, nhiệm vụ của mình trong xây dựng NTM. BCĐ các cấp, nhất là cấp xã phải đánh giá thật chính xác các tiêu chí theo quy định; xác định tiêu chí nào cần thực hiện trước, tập trung chỉ đạo hoàn thành, nhất là huyện Trà Cú phải hoàn thành 100% số xã theo quy định của Bộ tiêu chí mới và các tiêu chí huyện NTM còn lại. Huyện Cầu Kè đáp ứng các tiêu chí, để trình Trung ương thẩm định trong tháng 11/2023. Các huyện, xã còn lại chỉ đạo nâng chất các tiêu chí đạt theo quy định của tiêu chí giai đoạn mới. Các địa phương phải lồng ghép thật tốt các nguồn vốn ngoài Chương trình để thực hiện Chương trình NTM. Các sở, ban ngành tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn các xã đánh giá tiêu chí do ngành phụ trách để xác định mức độ đạt cụ thể, không để xảy ra trường hợp đánh giá sai, thực hiện non các tiêu chí. Tập trung chỉ đạo các tiêu chí liên quan đến nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân, môi trường, trong đó chú trọng tổ chức lại sản xuất, vận động các hộ nông dân tham gia xây dựng các Tổ hợp tác, Hợp tác xã kiểu mới; liên kết theo chuỗi giá trị đầu ra cho sản phẩm, tham gia Chương trình OCOP. Yêu cầu các xã đạt chuẩn NTM phải có 1 HTX hoạt động thật sự hiệu quả và có ít nhất 1 sản phẩm đạt OCOP./.

Tin, ảnh: Huyền Trân

Thành viên VPĐP NTM tỉnh