» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 năm 2020

Triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 năm 2020

Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135, nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, đã được phân bổ vốn tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua rà soát, xét thấy xã Huyền Hội đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện dự án, nên Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Huyền Hội xây dựng Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30a và chương trình 135 (dự án hỗ trợ bò cái sinh sản cho hộ nghèo).

hình 2

Ảnh: Chi cục Phát triển nông thôn triển khai Dự án

Nhằm đảm bảo quá trình xây dựng và triển khai dự án đúng quy định, ngày 11/6/2020, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Huyện Hội tổ chức họp dân để lấy ý kiến xây dựng dự án. Tham dự họp có ông Phạm Thanh Tiếng, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn; Cán bộ phòng Cơ điện và ngành nghề nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn; ông Lê Văn Mười phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Huyền Hội; Trưởng Ban nhân dân các ấp, xã Huyền Hội cùng 30 hộ nghèo được xã chọn tham gia thực hiện dự án. Tại cuộc họp, Chi cục Phát triển nông thôn đã triển khai nội dung, hình thức hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ, cơ chế thu hồi,…của dự án theo quy định hiện hành của nhà nước. Sau khi nghe đơn vị thực hiện dự án triển khai các hộ dân thống nhất cao và cam kết thực hiện dự án theo đúng quy định.

hình 1

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Huyền Hội nhận định: “Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 năm 2020 do Chi cục Phát triển nông thôn triển khai có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn xã. Địa phương có lợi thế về sản xuất nông nghiệp, nguồn thức ăn từ các phụ phẩm nông nghiệp rất đa dạng và phong phú nên việc thực hiện dự án khá thuận lợi. Tin tưởng rằng, dự án sẽ đem lại thành công, giúp người dân tăng thu nhập, giảm nghèo, giúp xã Huyền Hội đạt tiêu chí về hộ nghèo và góp phần giúp xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020./.

Tin, Ảnh: Huyền Trân

Thành viên VPĐP NTM tỉnh