» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Triển khai tập huấn Chương trình trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024

Triển khai tập huấn Chương trình trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024

Từ ngày 02/4 đến ngày 24/4/2024, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh phối hợp Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các lớp tập huấn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) năm 2024, dự kiến sẽ triển khai trên địa bàn 11 xã, thị trấn, mỗi lớp sẽ tổ chức 01 ngày, bình quân 30 học viên/lớp, đối tượng là Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; Bí thư, Trưởng ban nhân dân, Hội đoàn thể các ấp, khóm; một số hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Ảnh: quang cảnh lớp tập huấn

Các nội dung chính được thông qua lớp tập huấn gồm: Tổng quan về kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; quy trình triển khai Chương trình; Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; Trình tự, thủ tục, hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; Thông tin một số chính sách liên quan đến Chương trình (Điều 6 kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 và theo Điều 87 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính).

Qua lớp tập huấn sẽ giúp cho lãnh đạo, ban, ngành đoàn thể xã, ấp, khóm hiểu được quan điểm, mục tiêu của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), từ đó tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình trong thời gian tới tốt hơn, có nhiều sản đạt OCOP hơn, góp phần tăng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của các chủ thể (Công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, cơ sở, hộ kinh doanh) trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thanh Tiếng

Chi cục PTNT