» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Chiều ngày 11/11/2021, tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đ/c Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh (Ban Chỉ đạo tỉnh), chủ trì cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Không có mô tả.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp bỏ phiếu xét, đề nghị công nhận huyện nông thôn mới.

Tại cuộc họp Đ/c Huỳnh Kim Nhân – Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đến nay, huyện Châu Thành có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021 quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Đến nay, huyện Châu Thành không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Tại cuộc họp, các thành viên dự họp đã thống nhất cao kết quả báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các ý kiến thảo luận, góp ý đều thống nhất trình Trung ương thẩm định huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2021, kết quả bỏ phiếu đạt 100% số phiếu thống nhất đạt.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đ/c Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, đánh giá cao sự nổ lực của Đảng bộ và nhân dân, chính quyền huyện Châu Thành, trong tiến trình xây dựng huyện nông thôn mới. Đồng thời giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

Thành viên VPĐPNTM tỉnh