» Dữ liệu nông thôn mới - OCOP » Chương trình OCOP » Vân động chủ thể OCOP tham gia “Ngày Hội Tam Nông”

Vân động chủ thể OCOP tham gia “Ngày Hội Tam Nông”

Chiều ngày 13/9, ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, chủ trì cuộc họp để vận động chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia Ngày Hội Tam Nông tại tỉnh An Giang, năm 2022, cùng chủ trì có bà Lê Bích Chi, Phó Chủ tịnh Hội Nông dân tỉnh; tham dự cuộc họp có Lạnh đạo Chỉ cục PTNT và 12 chủ thể có sản phẩm đạt OCOP trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh tại cuộc họp.

Qua báo cáo, kết quả đến nay Trà Vinh có 104 sản phẩm đạt OCOP (06 sản phẩm tiềm năng 05 sao; 15 sản phẩm đạt 04 sao và 83 sản phẩm đạt 03 sao), thuộc 67 chủ thể, gồm: 17 công ty, 11 hợp tác xã, 01 doanh nghiệp và 38 hộ kinh doanh. Riêng đối với 06 sản phẩm tiềm năng 05 sao đã trình Bộ Nông nghiệp và PTNT chờ công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia, gồm: 02 sp là Mật hoa dừa và Đường Hoa Dừa của Công ty TNHH Trà Vinh Farm, huyện Tiểu Cần và 04 sp kẹo dừa sáp của Công ty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè, huyện Cầu Kè.

Theo phát biểu của ông Lê Văn Đông, Ngày Hội Tam Nông là một ngày hội lớn nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Thời gian dự kiến từ ngày 29/9 – 03/10/2022, địa điểm tại tỉnh An Giang, Tuy nhiên, về kinh phí thực hiện theo quy định là xã hội hóa.

Qua trao đổi, phát biểu của các đại biểu dự họp, tất cả các chủ thể thống nhất cùng Nhà nước tham gia Ngày Hội Tam Nông tại tỉnh An Giang, năm 2022, theo hình thức chủ thể và nhà nước cùng thực hiện (nhà nước hỗ trợ kinh phí thuê gian hàng và một phần chí phí liên quan, các chi phí còn lại chủ thể tham gia Ngày hội tự bỏ ra để tham gia).

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tiếng

Thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh