» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè phấn đấu các tiêu chí còn lại để về đích “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021

Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè phấn đấu các tiêu chí còn lại để về đích “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2014 xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2019, Ủy ban nhân dân ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã An Phú Tân phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu các tiêu chí còn lại tiến tới mục tiêu xã sẽ được công nhận danh hiệu “Xã nông thôn mới nâng cao”.

Không có mô tả.

Ảnh: Đường hoa ấp Tân Qui 2, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè

Theo báo cáo của xã An Phú Tân, đến nay xã đạt 18/20 tiêu chí nâng cao, còn lại 02 tiêu chí chưa đạt, đó là Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật. Để đạt được 02 tiêu chí còn lại và nâng cao các tiêu chí đã đạt nhằm đạt được mục tiêu đề ra, xã An Phú Tân tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

Một là, Tiếp tục quán triệt cho toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nâng chất Bộ tiêu chí nông thôn mới và đặc biệt là trong quá trình thực hiện theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

Hai là, Tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tiếp tục đầu tư hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho phát triển Kinh tế – Xã hội, tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn. Chú trọng đến công tác kiểm tra các tuyến đê bao, cống đập, đồng thời gia cố cống đập đã xuống cấp, đảm bảo phục vụ sản xuất.

Ba là, Phát huy nguồn lực cộng đồng dân cư là chính, có sự hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước; khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia; đảm bảo nguyên tắc “Tập trung dân chủ Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra và Dân hưởng thụ”.

Bốn là, Tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, chú trọng đến công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch phát triển nhóm cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung, có giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025; đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, xây dựng các HTX nông nghiệp để cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Xây dựng, nhân rộng mô hình THT, HTX điển hình tiên tiến có liên kết sản xuất gắn kết với tiêu thụ; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX, hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc cho HTX hoạt động có hiệu quả.

Năm là, Duy trì, nâng cao 18 tiêu chí nông thôn mới đã đạt, phấn đấu 02 tiêu chí nâng cao. Bên cạnh, cần xây dựng kế hoạch thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/06/2018 của Thủ tướng chính phủ, trong đó tập trung xây dựng 06 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2020 – 2025.

Sáu là, Tiếp tục công tác tuyên truyền về thực hiện nâng chất nông thôn mới nâng cao, làm cho người dân chuyển đổi ý thức, về cảnh quan môi trường, hàng rào cây xanh. Vận động nhân dân đăng ký sử dụng nước sạch và thực hiện tốt cuộc vận động “5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Hướng dẫn hộ dân xử lý rác thải, bố trí các điểm thu gom chai lọ thuốc Bảo vệ thực vật đã qua sử dụng và hướng dẫn biện pháp xử lý không gây tác động đến môi trường; hỗ trợ thành lập các câu lạc bộ tổ chức dọn dẹp vệ sinh trong ấp; Phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chưa đảm bảo môi trường. Chỉ đạo cho các xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân thường xuyên cắt tỉa hàng rào cây xanh tạo cảnh quan môi trường.

Bảy là: Tiếp tục giữ vững An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vận động toàn dân tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm. Thường xuyên tuần tra để kịp thời ngăn ngừa các loại tội phạm và đảm bảo về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cộng với sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình thực hiện, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

 

Không có mô tả.

Ngày Chủ nhật xanh ra quân trồng cây và chăm sóc tuyến đường hoa ấp Dinh An, xã An Phú Tân

Tin,ảnh: Mỹ Hương

VPĐP NTM tỉnh