» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020

Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020

       Cùng với huyện Tiểu Cần và thị xã Duyên Hải, Cầu Kè là đơn vị cấp huyện thứ 3 của tỉnh Trà Vinh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, 10/10 xã của huyện Cầu Kè đã ra sức, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng thành công xã nông thôn mới. Đáng kể nhất là xã An Phú Tân, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2014, là giai đoạn đầu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2011-2015). Đây cũng được xem là nền tảng để các xã khác của huyện Cầu Kè phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần chung sức giúp huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.

       Năm 2020, toàn Đảng, chính quyền và nhân dân xã An Phú Tân quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, chung sức, chung lòng thực hiện và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới để cuối năm được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

D:\HUONG 2020\hình.jpg

Ảnh: Đường Giao thông nông thôn ấp An Hòa, xã An Phú Tân

        Để đạt được mục tiêu đề ra, xã An Phú Tân đã xây dựng kế hoạch nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Nhất là tập trung thực hiện các tiêu chí thuộc trách nhiệm của xã như: Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Môi trường và An toàn thực phẩm; Quốc phòng và An ninh; Hành chính công,…Trong đó, Ban Chỉ đạo xã chú trọng công tác nâng cao thu nhập cho người dân, thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn để tạo việc làm ổn định, đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu lao động,…Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn trái phù hợp với điều kiện, đặc điểm riêng của xã và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, từ đó giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

          Hiện nay, ý thức của người dân trong xã về công tác bảo vệ môi trường đã được nâng cao rõ rệt, người dân luôn đồng hành cùng với Đảng và Nhà nước trong việc vệ sinh môi trường nông thôn, trồng hoa trước nhà, có ý thức vệ sinh nhà cửa để nâng cao chất lượng cuộc sống,…Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo xã còn quan tâm duy tu, sửa chữa, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, đây cũng được xem là đòn bẩy để giúp người dân trong xã phát triển kinh tế.

           So với 20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua rà soát và đánh giá của Ban Chỉ đạo xã thì đến nay xã cơ bản hoàn thành 20/20 tiêu chí, hiện nay xã đang hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị các Sở, Ban, ngành thẩm tra xem xét công nhận tiêu chí. Nhìn chung, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình thực hiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới thì xã An Phú Tân sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020./.

Tin, Ảnh: Mỹ Hương

Thành viên VPĐP NTM tỉnh