» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Xã đặc biệt khó khăn phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới năm 2021

Xã đặc biệt khó khăn phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới năm 2021

Nhị Trường là xã đặc biệt khó khăn. Toàn xã có 8 ấp với 2.876 hộ, 9.669 nhân khẩu, trong đó dân tộc khmer 2.288 hộ (chiếm 80,59%), có 107 hộ nghèo (chiếm 3,72%), hộ cận nghèo 263 hộ (chiếm 9,14%). Diện tích đất tư nhiên là 2.712 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 1.850 ha, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Đây chính là điều kiện thuận lợi để cho xã Nhị Trường phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, song vài năm trở lại đây, Nhị Trường đã có bước chuyển mình quan trọng, đời  sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao, diện mạo nông thôn cũng thay đổi căn bản.

C:\Users\Vu\Downloads\176619763_490589415708303_2774063483119678856_n.jpg

Ảnh: Đường hoa ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang.

Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chính quyền và nhân dân xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang đã nỗ lực hoàn thành 15/19 tiêu chí, còn 04 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 5 về Trường học, tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, tiêu chí số 16 về Văn hóa, tiêu chí số 17 về Môi trường xây dựng nông thôn mới. Hiện nay xã đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí năm 2021.

Ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Nhị Trường đã xác định, đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nên đã cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Trên cơ sở những văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tích cực triển khai tuyên truyền, vận động đến người dân về ý nghĩa, nội dung của chương trình, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, nhất trí trong nhân dân. Trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có chất lượng gắn với nâng cao giá trị kinh tế trong sản  xuất, chăn nuôi ở địa phương và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Không có mô tả.
Ảnh: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang.

Trong việc thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phải kể tới nhận thức của nhân dân trong xã đã có những bước chuyển đáng kể, từ đó các khoản đóng góp, huy động nguồn lực đều được nhân dân đồng tình ủng hộ. Xác định phát triển sản xuất là mục tiêu của Chương xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, thời gian qua Ban Chỉ đạo xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã và tuyên truyền các chính sách nhằm khuyến khích phát triển tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Kết quả, năm 2020 đã chuyển đổi 131,25 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ nuôi bò và trồng màu. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể đã triển khai và nhân rộng nhiều mô hình giảm nghèo có hiệu quả như: Mô hình hỗ trợ vay vốn cho phụ nữ thoát nghèo của Hội Liên hiệp nữ; mô hình góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế của Hội Cựu chiến binh; mô hình nuôi bò sinh sản của Đoàn thanh niên, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 3,72%, giảm 4,38% so với năm 2019. Đặc biệt, trong những năm qua, xã Nhị Trường đã xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Liên kết với công ty cổ phần giống cây trồng Miền nam bao tiêu bắp giống cho nông dân, tạo điều kiện nâng giá sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt trên 110 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, năm 2020 đã thi công đưa vào sử dụng 11 công trình kênh cấp II, khối lượng đào đắp 6.611 m và 07 công trình kênh cấp II khối lượng đào đắp 6.611m, đảm bảo các công trình cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư nông thôn…Ngoài ra, các ngành đoàn thể của xã phối hợp với các ấp đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 94 cuộc với 2.856 lượt người tham dự, với nội dung tuyên truyền về 19 tiêu chí nông thôn mới gắn với các nội dung tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền thực hiện các tiêu chí về hộ gia đình nông thôn mới, tuyên truyền vận động người tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân xã Nhị Trường quyết tâm từng bước hoàn thành các tiêu chí còn lại. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Nhị Trường ngày một đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao, phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2021./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

Văn phòng ĐPNTM tỉnh