» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Xã Đại An phấn đấu xây dựng thành công “Xã nông thôn mới nâng cao” trong năm 2021

Xã Đại An phấn đấu xây dựng thành công “Xã nông thôn mới nâng cao” trong năm 2021

Từ nền tảng được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” vào năm 2018, bước sang năm 2019, xã Đại An, huyện Trà Cú bắt đầu tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới mục tiêu đến năm 2021 xã sẽ được cấp trên công nhận danh hiệu “Xã nông thôn mới nâng cao”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, xã chủ động xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

hình 1

Ảnh: Nhà văn hóa ấp Trà Kha, xã Đại An

Xã quan tâm đề ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thường xuyên tuyên truyền định hướng những ngành, nghề dễ có thu nhập cao, tư vấn giới thiệu việc làm để người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định; khuyến cáo người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích… Cụ thể, trong tiêu chí Thu nhập, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao yêu cầu năm 2020 đạt từ 60 triệu đồng/người/ năm, thực tiễn qua rà soát, xã Đại An đã đạt thu nhập bình quân đầu người vào cuối năm 2020 là 51,36 triệu đồng/người/năm, xã phấn đấu đạt tiêu chí thu nhập trong năm 2021.

Ngoài ra, xã cũng chú trọng công tác giảm nghèo cho người dân với các giải pháp như: Hỗ trợ vốn xoay vòng; giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ cây, con giống để phát triển sản xuất… hiện xã còn 45 hộ, chiếm tỷ lệ 1,59% so với số hộ toàn xã, đạt tiêu chí về hộ nghèo và xã sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo.

hình 2

Ảnh: Trường Tiểu học Đại An B, xã Đại An

Các tiêu chí trong lĩnh vực giáo dục, trường học, y tế, văn hóa, an ninh trật tự, hành chính công cũng được nâng cao nhằm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, các Ban, ngành, đoàn thể của xã Đại An thường xuyên tuyên truyền và tổ chức các đợt ra quân vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định, đóng góp kinh phí tiếp tục thực hiện mô hình cột cờ kết hợp ánh sáng an ninh trên các tuyến đường để tạo diện mạo xã ngày càng khang trang. Cùng với phát triển sản xuất để nâng cao đời sống người dân thì xã Đại An còn quan tâm duy tu, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

So với 20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND, ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 – 2020, thì qua đánh giá, đến cuối năm 2020 xã Đại An đạt 16/20 tiêu chí, gồm: Quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Trường học; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và truyền thông; Nhà ở dân cư; Hộ nghèo; Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Y tế; Văn hóa; Môi trường và An toàn thực phẩm; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và An ninh; Hành chính công. Còn lại 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; Thu nhập; Giáo dục và đào tạo.

Trên tinh thần chỉ đạo của cấp trên cùng sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân xã Đại An, công tác triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn trong thời gian qua đã diễn ra thuận lợi. Trong đó, nhân dân rất tích cực tham gia các phần việc mà mình là chủ thể, sẵn sàng hiến kế, góp công, góp của để thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động”.

Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cộng với sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình thực hiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tin rằng xã Đại An sẽ về đích “Xã nông thôn mới nâng cao” đúng theo lộ trình đề ra, trở thành xã đầu tiên trên địa bàn huyện Trà Cú đạt được danh hiệu này./.

Tin, ảnh: Huyền Trân

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh