XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO NĂM 2020

3-QĐ-606-UBND-công nhận Phú Cần NTM nâng cao 2020

4-QĐ-704-UBND-công nhận xã Ninh Thới NTM NC năm 2020

5-QĐ-705-UBND-công nhận xã Mỹ Long Bắc NTM NC năm 2020

6-QĐ-706-UBND-công nhận xã Mỹ Long Nam NTM NC năm 2020

7-QĐ-707-UBND công nhận xã Thạnh Phú NTM NC năm 2020

8-QĐ-708- UBND-công nhận xã Tân Hòa NTM NC năm 2020

9- QĐ-1173-công nhận xã An Trường NTM NC 2020

10- QĐ-1174- công nhận xã Nhị Long Phú NTM NC 2020

11- QĐ- 1176-công nhận xã Long Vĩnh NTM NC 2020