» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Xã Hiệp Thạnh, Thị xã Duyên Hải nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao năm 2020

Xã Hiệp Thạnh, Thị xã Duyên Hải nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao năm 2020

Xã Hiệp Thạnh là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 tại Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Đời sống của người dân xã Hiệp Thạnh, Thị xã Duyên Hải ngày càng được nâng lên đáng kể, bộ mặt văn hóa ngày càng được đổi mới, diện mạo nông thôn được văn minh hơn trước, số lượng các gia đình văn hóa ngày càng tăng lên, môi trường ngày càng được cải thiện, nhà ở dân cư cũng khang trang, kiến thức và năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở và ý thức người dân địa phương được nâng lên, nhằm đảm bảo phát huy hơn nữa vai trò là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hiệp Thạnh đã nỗ lực tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Theo bộ tiêu chí tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 -2020. Đến nay, xã Hiệp Thạnh, Thị xã Duyên Hải đã thực hiện đạt 14/20 tiêu chí còn lại 6 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 2 về Giao thông, Tiêu chí số 5 về Trường học, Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo, Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm.

https://scontent-xsp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/105485445_274633690264260_6564093186822004654_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=sPCXwgMoOY8AX-6fTbq&_nc_ht=scontent-xsp1-1.xx&oh=dcf1d102c05eb5b15a63dd5949b18fe3&oe=5F1A04CA

Ảnh: Đường giao thông nông thôn ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, Thị xã Duyên Hải.

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia của mọi người dân gắn kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị toàn xã. Tiếp tục thực hiện nhất quán với phương châm “Người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” và đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Không chạy theo thành tích, không huy động quá sức dân; nhưng cũng không được trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ cấp trên. Tăng cường học tập, nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiên tiến về xây dựng nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa xã. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao nhằm đảm bảo quá trình thường xuyên và liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn mới bền vững. Ngoài ra, xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, không được chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích, nhưng phải hết sức tích cực, quyết liệt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm hoàn thiện, vừa đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt các quy định, hướng dẫn của cấp trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí. Mọi việc làm phải dựa trên nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy tốt vai trò của cộng đồng, quán triệt sâu sắc nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/105280374_3174653575931717_8541511878858986903_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=sTKlMxja4-gAX88K9aJ&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=b5b9340a32a4d84a9f3907921ff5d6bf&oe=5F1C038D

Ảnh: Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Thị xã Duyên Hải.

Bên cạnh đó, về mặt công tác xã hội hóa cũng được xã đẩy mạnh. Riêng trong năm 2019, xã đã được phân vốn nguồn vốn để sửa chữa các tuyến đường ngõ xóm liên ấp, liên xã, các cây cầu giao thông, nạo vét các tuyến kênh nội đồng, xây dựng hệ thống đường chiếu sáng liên xã, các cột cờ, lắp đặt các bóng đèn trên các tuyến đường, tạo ánh sáng, góp phần phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa phương…Ngoài ra, công tác tổ chức đoàn thể triển khai và nhân rộng nhiều mô hình giảm nghèo đều có hiệu quả như: Mô hình 02 – 03 hộ khá giúp 01 hộ nghèo, mô hình tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ hộ thoát nghèo của hội Liên hiệp phụ nữ xã; Cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, cho mượn đất sản xuất của Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên. Nhìn chung, nhờ tập trung các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp,.. đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định. Mặt trận tổ quốc cũng phát động cuộc vận động quỹ “Ngày vì người nghèo”, phong trào được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tích cực, thể hiện tình cảm tương thân, tương ái, tính nhân văn sâu sắc, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Với sự quyết tâm và đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân, xã Hiệp Thạnh, Thị xã Duyên Hải nỗ lực dồn sức hoàn thành các tiêu chí còn lại để phấn đấu, tự tin hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

Tin, Ảnh: Mỹ Hương

Thành viên VPĐP NTM tỉnh