» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Cầu Kè trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, sự giúp đỡ của các Phòng, Ban ngành huyện có liên quan trực tiếp hỗ trợ xã trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Các ấp, các ngành tập trung đúng mức cho công tác tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn thể và quần chúng nhân dân. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, các ngành cũng như sự nổ lực của toàn Đảng bộ. Các phong trào vận động xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng như: Tham gia hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công làm đường, cầu giao thông nông thôn, thực hiện mô hình đèn đường; xây dựng hầm biogas, hố xí hợp vệ sinh, hố rác gia đình, trồng hàng rào cây xanh; mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi tái cơ cấu sản xuất tăng thu nhập… Kinh tế xã hội, đời sống nhân dân nông thôn có sự chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn được đổi mới, an ninh trật tự an toàn xã hội ổn định; kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm được kéo giảm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên hàng năm được nâng lên. Công tác tuyên truyền vận động ngày càng đi vào chiều sâu, đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức từ trong cán bộ, đảng viên đến tận quần chúng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

C:\Users\Administrator\Desktop\307971656_2315364338628324_3336095610067012062_n.jpg

Ảnh: Đường hoa ấp An Bình, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè.

Theo kế hoạch năm 2022, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Qua đó, theo kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân xã Hòa Tân đến tháng 9/2022 xã tự đánh giá đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, còn lại 02 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về Giao thông, Tiêu chí số 14 về Y tế.

Giải pháp thực hiện các tiêu chí còn lại: Từ nguồn vốn trên xã đã đầu tư vào các công trình thiết yếu nhằm đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao như:

+ Tiêu chí 2: Giao thông chiều dài đầu tư là 3.124m với 4 tuyến: (1) Nâng cấp, mở rộng đường đanl từ hương lộ 50 ấp Chông Nô 2 đến giáp xã Châu Điền (Chồm Bần) Tư Xưa: 1.322m; (2) Nâng cấp, mở rộng đường đanl 5 pho – Sóc Ruộng: 649m; (3) Đường đanl từ tỉnh lộ 915 đến điểm đầu cầu ngang sông Thâm Đưng ấp Hội An, xã Hòa Tân: 460m; (4) Đường đanl từ đê bao sông Hậu ra tỉnh lộ 915 ấp An Bình, xã Hòa Tân: 693m.

+Tiêu chí 14: Ban Chỉ đạo xã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ vận động đi đến từng hộ gia đình vận động người dân tham gia bảo hiểm y.

Cùng với sự chung sức, phấn đấu trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè đã dồn sức tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm thực hiện và xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng trong năm 2022.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

Thành viên VPĐP