» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Xã Hưng Mỹ: Quyết tâm, tập trung xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Xã Hưng Mỹ: Quyết tâm, tập trung xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Châu Thành, Đảng bộ và Nhân dân xã Hưng Mỹ tập trung nâng chất các tiêu chí, nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, từng bước xây dựng hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.

Năm 2014, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, tình hình kinh tế – xã hội của xã phát triển theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 15%, việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất có nhiều chuyển biến, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư từng bước phát huy hiệu quả; các lĩnh vực y tế, văn hoá, giáo dục, chính sách xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, tình hình an ninh chính trị ổn định, hệ thống chính trị từ xã đến ấp ngày càng được kiện toàn. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại không ít khó khăn như: xã Hưng Mỹ là một xã thuần nông, tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu sản xuất còn chiếm tỷ lệ khá cao; cơ cấu lao động nông – lâm – ngư nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trên 60%; cơ sở hạ tầng tuy được trên quan tâm đầu tư xây dựng nhưng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội; tình hình biến động giá cả vật tư thiết yếu, giá một số mặt hàng nông sản không ổn định đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của người dân; các tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới.

Từ khi xã Hưng Mỹ được công nhận xã nông thôn mới đến nay tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, từ đó đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; các thiết chế văn hóa, kết cấu hạ tầng ngày càng được đầu tư nhiều hơn làm cho môi trường cảnh quan nông thôn ngày càng thông thoáng, xanh, sạch, đẹp. Các chính sách, cơ chế được tiếp thu và triển khai thực hiện kịp thời, đúng thời điểm đã góp phần vào sự phát triển của địa phương; thu hút nhiều nguồn lực tham gia thực hiện Chương trình. Sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành, cơ quan chức năng; đặc biệt là Văn phòng điều phối nông thôn mới, các Sở, ban, ngành tỉnh, huyện. Ý thức tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của người dân được nâng lên. Từ đó tích cực tham gia đóng góp xây dựng hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao góp phần đạt được nhiều kết quả như: 100% đường trục xã, liên xã được được nhựa hóa, bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp và có đầy đủ các hạng mục cần thiết như biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc,…; 100% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; trên 75% đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa; 96,88% đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động; có 2.518/2.525 hộ sử dụng điện có đăng ký điện kế trực tiếp, đạt 99,72%; toàn xã có 2.422/2.525 căn nhà ở đạt chuẩn đạt 95,92% và 2.525/2.525 nhà ở kiên cố, bán kiên cố, đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2021 đạt 61,35 triệu đồng/người/năm,…Đến nay, xã Hưng Mỹ đã thực hiện đạt 11/19 tiêu chí, theo bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, còn lại 8 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 1 về Quy hoạch; tiêu chí số 2 về Giao thông; tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông; tiêu chí số 10 về Thu nhập; tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều; tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí số 14 về Y tế; tiêu chí số 16 Tiếp cận pháp luật.

F:\Thái huyền trân\Huyền Trân 2022\Bài viết\Kho hình ảnh\Hưng mỹ\1.jpg

Ảnh: Đường giao thông nông thôn xã Hưng Mỹ

Từ nay đến cuối năm 2022, xã Hưng Mỹ tập trung quyết liệt thực hiện và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại. Xác định người dân là chủ thể thực hiện và là  đối tượng hưởng lợi từ chương trình. Địa phương rất quan tâm công tác tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng; chủ động phân công cán bộ phụ trách, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt; phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ phụ trách và các ngành huyện để vận hành các hoạt động nhịp nhàng hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, khẩn trương hoàn thành các tiêu chí còn lại. Phát huy tối đa nội lực và tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong XDNTM, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở hạ tầng trên lĩnh vực văn hóa. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của hoạt động XDNTM và cùng tham gia thực hiện.

Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cộng với sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình thực hiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tin rằng xã Hưng Mỹ sẽ về đích “Xã nông thôn mới nâng cao” đúng theo lộ trình đề ra, trở thành xã đầu tiên trên địa bàn huyện Châu Thành đạt được danh hiệu này.

Tin, ảnh: Huyền Trân