» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

      Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú là một xã thuần nông, cách trung tâm huyện 12km về phía Đông. Tổng diện tích đất tự nhiên là 1.597,51 ha. Toàn xã có 1.879 hộ, 7.008 nhân khẩu; trong đó dân tộc khmer 6.046 (chiếm 86.27%). Ngành nghề của người dân trong xã đa số sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

       Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Hiệp luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức từ trong nội bộ đến quần chúng nhân hiểu rõ và cùng tham gia thực hiện Chương trình, trong đó Đảng, Nhà nước đóng vai trò nòng cốt, từ đó góp phần làm thay đổi nhận thức về xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân. Bằng sự vào cuộc và tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay xã Long Hiệp đã đạt được 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

       Về lại xã Long Hiệp những ngày này, có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ nét về diện mạo nông thôn mới. Những tuyến đường liên ấp, liên xã được cứng hóa. Các công trình phúc lợi, trường học được xây dựng khang trang và kiên cố…Có thể khẳng định, chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/103405445_917242098738514_8069416179050890372_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=Tu871J0KnNgAX-dVfFX&_nc_ht=scontent.fsgn5-2.fna&oh=af70ee0ed7ab2b4c300fdd36a4b6ddb9&oe=5F029B0B

Ảnh: Đường hoa ấp Chợ, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú.

      Ðể có được kết quả đó, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, xã Long Hiệp đang tích cực chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và cụ thể; huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí còn lại. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể với phương châm quyết liệt và hiệu quả.

       Ngoài ra xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng tiểu vùng sản xuất, tập trung phát huy các mô hình sản xuất có hiệu quả, để tăng hệ số sử dụng đất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập cho kinh tế gia đình; thực hiện các chính sách hỗ trợ từ các chương trình dự án, tạo điều kiện, động lực cho hộ nghèo tham gia sản xuất phát triển vươn lên thoát nghèo hướng bền vững.

        Mặc dù còn gặp khó khăn, song với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới”; lấy ấp làm địa bàn và hộ gia đình làm hạt nhân để vận động, với những định hướng đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Hiệp tiếp tục đoàn kết, thống nhất; huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, quyết tâm hiện thực hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2020./.

               Tin, Ảnh: Mỹ Hương

Thành viên VPĐP NTM tỉnh