» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Xã Long Toàn, Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Xã Long Toàn, Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 09/7/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Long Toàn, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị xã Duyên Hải tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn xã (Hội nghị điểm).

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Thanh Tiếng đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; ông Lê Vũ Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cùng tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo thị xã; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cùng các ban ngành, đoàn thể xã Long Toàn, cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Những năm qua, công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú và phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người dân. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị – xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc lồng ghép với các phong trào do hội phát động. Về công tác huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến năm nay đã huy động được trên 202.926,9 triệu đồng từ các nguồn vốn Trung ương, tỉnh, huyện, xã và các nguồn vốn khác.

Trong 10 năm qua, xã đã đầu tư xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn, đến nay có 100% các tuyến đường liên xã, đường ngõ xóm được nhựa hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và không còn lầy lội vào mùa mưa, đảm bảo phục vụ tốt cho bà con đi lại; 59,3% liên ấp được nhựa hóa, bê tông hóa; 83,67% đường trục chính nội đồng được nhựa hóa; hệ thống thủy lợi được đầu tư khép kín đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và dân sinh; thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm, cuối năm 2018 đạt 49,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,92%. Hệ thống cung cấp điện, nước dần hoàn thiện. Công tác vận động nhân dân thực hiện tiêu chí 17 về môi trường được quan tâm. Các cơ sở chăn nuôi, hộ dân từng bước xây dựng hệ thống chất thải, xóa cầu tiêu ao cá, xây dựng hố xí tự hoại, đăng ký sử dụng nước máy. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Các lĩnh vực an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều thành tựu đáng kể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Ảnh: Ông Lê Vũ Phương, Chủ tịch UBND thi xã Duyên Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ông Lê Vũ Phương biểu dương những thành quả xã Long Toàn đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới, xã Long Toàn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nâng chất các tiêu chí đảm bảo chất lượng xây dựng đạt xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh một cách chủ động và linh hoạt. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phần việc của hộ gia đình. Đảm bảo chương trình nông thôn mới ngày càng phát triển toàn diện, bền vững hơn. Đồng thời, trên cơ sở tổng kết 10 năm của xã Long Toàn, các xã còn lại tiếp tục tổ chức tổng kết cho địa phương mình để tiến tới tổng kết 10 Chương trình xây dựng nông thôn mới của thị xã Duyên Hải và tỉnh Trà Vinh.

                                                                                                        Tin, ảnh: Huyền Trân

Thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh