» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2020

Xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2020

Xã Ngũ Lạc là một trong 3 xã còn lại được huyện Duyên Hải chọn làm xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Là xã nằm trong khu quy hoạch các dự án lớn như: Khu kinh tế mở Định An, Trung tâm điện lực Duyên Hải…Từ đó sẽ thu hút được nhiều nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài về phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp dịch vụ, vừa là động lực khuyến khích người mở rộng nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh…góp phần tăng giá trị sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân. Qua kết quả rà soát, đến nay xã Ngũ Lạc đạt được 13/19 còn lại 6 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 01 (Quy hoạch), Tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí số 10 (Thu nhập), tiêu chí 11 (Hộ nghèo), tiêu chí số 16 (Văn hóa), tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh).

Để đạt được kết quả và kế hoạch đề ra xã Ngũ Lạc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và giải pháp để phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới như: (1) Củng cố và nâng cấp các công trình để giữ vững và đạt một số tiêu chí, đồng thời nạo vét một số tuyến kênh thủy lợi nội đồng để kịp thời phục vụ sản xuất; (2) Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông tin về xây dựng nông thôn mới, các mục tiêu cần đạt được về xây dựng nông thôn mới, mức độ, hình thức đóng góp của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, Nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới; (3) Phát huy lợi thế của xã là sản xuất nông nghiệp, khuyến khích người sản xuất hàng hóa tập trung phù hợp với điều kiện sẩn xuất của từng vùng, từng hộ gia đình để sản xuất được ổn định lâu dài đáp ứng nhu cầu của thị trường; (4) Tập trung phát triển các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và kinh tế hộ gia đình, nhằm góp phần nâng cao giá trị hàng hóa nông sản tăng thu nhập cho người dân; (5) Triển khai công tác đào nghề để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần giảm dần tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Ngoài ra, công tác phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường an ninh trật tự, hành chính công cũng được nâng cao nhằm phù hợp với mục tiêu đề ra.

https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/103629734_291697181968499_6508897100915118164_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=kNoGTWItgMAAX9FB6Bs&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&oh=88d43fe8d545107f7e1ad50978385e91&oe=5F0E4F33

Ảnh: Đường nhựa vào Tổ hợp tác rau an toàn ấp Thốt lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sắc của Ban Chỉ đạo tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh và Ban Chỉ đạo huyện, sự đồng thuận của nhân dân. Điều này đã tạo thêm động lực để cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngũ Lạc phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020.

Tin, Ảnh: Mỹ Hương

Thành viên VPĐP NTM tỉnh