» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Xã Thạnh Hòa Sơn nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường

Xã Thạnh Hòa Sơn nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, trong đó môi trường là một trong những tiêu chí rất quan trọng, góp phần tạo mỹ quan xanh – sạch – đẹp.

Theo bà Lâm Thị Ngọc Lụa, Bí thư đoàn xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang cho biết sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, chính quyền và Nhân dân xã Thạnh Hòa Sơn bắt tay vào thực hiện nâng chất các tiêu chí, địa phương xác định tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, y tế và tiêu chí về môi trường…Để người dân nhận thức được xây dựng nông thôn mới là quyền lợi và trách nhiệm của mình, cấp ủy, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong hành động, nhất là xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước của một bộ phận người dân. Đồng thời, vận động Nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm nâng cao thu nhập; phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện các tiêu chí nông thôn nâng. Từ đó, hàng loạt các phong trào vận động được Nhân dân ủng hộ, hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực.

C:\Users\Administrator\Downloads\20220717_082427.jpg

Ảnh: Đoàn thanh niên xã Thạnh Hòa Sơn và các chiến sĩ mùa hè xanh vệ sinh cảnh quan trên địa bàn ấp Lạc Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn

Với tinh thành và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh xã Thạnh Hòa Sơn đã tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực như: tự nguyện hiến đất, cây trái, hoa màu, đóng góp ngày công lao động thực hiện các công trình giao thông nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương… Cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh đã làm gương tiên phong và tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên từng bước được nâng lên. Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về công tác quản lý trật tự xây dựng vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” và tiêu chí về môi trường, hàng tuần, Chi bộ các ấp và các đoàn thể ra quân dọn dẹp vệ sinh, nhổ cỏ, trồng hoa để xây dựng tuyến đường hoa với nhiều loại hoa như: điệp vàng, điệp đỏ, bông trang…Bên cạnh việc trồng và chăm sóc tuyến đường hoa, người dân các ấp trên địa bàn xã còn xây dựng các hố, bể xi măng, bố trí các thùng rác để thu gom, xử lý rác nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Nhờ có đóng góp nhiệt tình, tích cực của Nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cán bộ, hội viên đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh trong thực hiện tiêu chí môi trường góp phần tạo vẽ mỹ quan, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Từ đó, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới để hướng tới nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

Thành viên VPĐP