» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » XÃ THẠNH HÒA SƠN PHẤN ĐẤU TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

XÃ THẠNH HÒA SƠN PHẤN ĐẤU TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

         Xã Thạnh Hòa Sơn là một trong 13 xã nghèo của huyện Cầu Ngang, có đông đồng bào dân tộc khmer (chiếm 70%), trình độ dân trí còn thấp, canh tác manh mún, nhỏ lẻ…đó là những trở ngại trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo.

        Trong những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển sản xuất, giảm nghèo thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cũng được Đảng bộ, chính quyền xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang tập trung thực hiện bằng nhiều giải pháp. Trong đó, xã đã chú trọng đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội ở địa phương ngày càng đi lên. Cụ thể, trong năm 2019 đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 06 tuyến đường với tổng chiều dài 3,2km, kinh phí 4 tỷ đồng.

         Quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nổ lực của Đảng, chính quyền và nhân dân xã. Đến nay xã đã đạt được 12/19 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), Tiêu chí số 2 (Giao thông), Tiêu chí số 3 (Thủy lợi), Tiêu chí số 4 (Điện), Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), Tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), Tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), Tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), Tiêu chí số 12 (Lao động có việc làm), Tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất), Tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo), Tiêu chí số 15 (Y tế). Kế hoạch năm 2020, xã phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 6 (Văn hóa), Tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), Tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh). Thực hiện theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới; Gia đình văn hóa, nông thôn mới”. Qua rà soát kết quả có 1.811/2.137 hộ đạt gia đình văn hóa, nông thôn mới chiếm tỷ lệ 84,7%, chưa có ấp đạt chuẩn ấp văn hóa; ấp nông thôn mới.

        Ngoài việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, xã Thạnh Hòa Sơn còn tập trung triển khai chương trình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, hỗ trợ chị em phụ nữ có việc làm tăng thu nhập lúc nhàn rỗi. Nhờ đó, số lao động của xã được tạo việc làm mới trong năm 2019 là 270 lao động và trong năm đã đưa được 06 lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Đến nay tổng số lao động qua đào tạo của xã là 1.577 lao động, chiếm tỷ lệ đạt 29,9%.

D:\HUONG 2020\65784733_708593576269077_5033036281693601792_n.jpg

Ảnh: Sản phẩm từ lục bình của chị em phụ xã, góp phần tăng thu nhập

        Với những kết quả đạt được trong thời gian qua chính là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang thực hiện ngày càng tốt hơn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong thời gian sớm nhất./.

                                                                                                                Tin, Ảnh: Mỹ Hương

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh