» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO Ở XÃ MỸ LONG NAM HUYỆN CẦU NGANG

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO Ở XÃ MỸ LONG NAM HUYỆN CẦU NGANG

Xã Mỹ Long Nam là một trong 2 xã đầu tiên được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Cầu Ngang vào năm 2014. Từ đó, cũng là nền tảng để xã Mỹ Long Nam tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt, để phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Sau 6 năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Mỹ Long Nam được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, điều hành linh hoạt, tập trung chỉ đạo thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay xã đã đạt 17/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, còn lại 3 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 4 về điện, Tiêu chí số 5 về trường học và Tiêu chí số 17.2 về tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch. Để thực hiện đạt được kế hoạch đề ra, xã đã tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, để thấy được mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm của người dân cùng với Đảng, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: Đóng góp xây dựng đèn đường nông thôn, cột cờ, ngày công lao động, đóng góp vật chất xây dựng đường làng ngõ xóm, hiến cây, nạo vét kênh nội đồng, huy động tập hợp người dân tham gia vào tổ hợp tác, hợp tác xã; tham gia ngày thứ bảy, chủ nhật xanh- sạch- đẹp quét dọn, thu gom rác vệ sinh môi trường. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể nhân dân trong xã về xây dựng nông thôn mới nâng cao, từ đó người dân từng bước xác định được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và tham gia hưởng ứng với sự đồng thuận cao.

https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/103923395_191979498854207_5857684095736602082_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=LJ8onPSU4coAX96GZaX&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=a10448ddfac6938b4b017ed600aa99a9&oe=5F167AC2

Ảnh: xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã Mỹ Long Nam tiếp tục duy trì giữ vững và nâng chất các tiêu chí; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người bằng cách thực hiện tốt đề án “Tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm như: Cây màu, tôm thẻ chân trắng và tôm sú, triển khai các mô hình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó xã còn nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ môi trường, tổ chức các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng truyền thống văn hóa tốt đẹp, góp phần nâng cao dân trí cư dân ở nông thôn.

https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/104445558_291038618708383_2105930882904978247_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=whN4D_D-3aIAX-b_0s5&_nc_ht=scontent.fsgn5-7.fna&oh=ba956c5d9c4b3790c10bf3e4608136b0&oe=5F175456

Ảnh: Tuyến đường hoa ấp Nhứt, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang.

Ngoài ra, xã còn huy động, lồng ghép, bố trí các nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế của xã. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, huy động nguồn lực tại chỗ, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới với tinh thần “ Nhà nước và Nhân dân cùng làm” thì xã Mỹ Long Nam quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020./.

Tin, Ảnh: Mỹ Hương

Thành viên VPĐP NTM tỉnh