» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Xây dựng nông thôn mới ở xã Kim Sơn, huyện Trà Cú

Xây dựng nông thôn mới ở xã Kim Sơn, huyện Trà Cú

Xã Kim Sơn là 1 trong 3 xã cuối cùng của huyện Trà Cú xây dựng xã nông thôn mới. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, với 90,6 % dân tộc khmer, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng, chung sức của nhân dân đã làm cho diện mạo nông thôn xã Kim Sơn có nhiều đổi thay tích cực. Hiện nay, xã Kim Sơn đang huy động các nguồn vốn, nguồn lực để phấn đấu về đích xã nông thôn mới năm 2022.

C:\Users\Vu\Desktop\290719019_483615153570251_6772261524968709485_n.jpg

Ảnh: Đường đanl nông thôn ấp Bảy Xào Giữa, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú

Qua rà soát, đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Để hoàn thành xã NTM theo đúng kế hoạch, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kim Sơn tập trung duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt và nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, theo kế hoạch, bằng những giải pháp đối với những tiêu chí chưa đạt cụ thể như sau:

(1) Tiêu chí số 10: về Thu nhập: Tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp từ mía kém hiểu quả sang nuôi thủy sản như tôm thẻ, cá thác lác,… có giá trị kinh tế cao. Trung tâm học tập cộng đồng mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giới thiệu việc làm cho người nghèo, người chưa có việc làm, người lao động mất việc, hỗ trợ người có nhu cầu ra nước ngoài làm việc.

(2) Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất sản phẩm chủ lực của xã theo hướng VietGAP hoặc tương đương: Hỗ trợ xây dựng 01 trong 2 sản phẩm hiện có của xã: Bánh tét truyền thống và may trang phục truyền thống thành sản phẩm OCOP; hỗ trợ Công ty Tuổi trẻ xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn.

(3) Tiêu chí số 15 về Y tế: Tập trung vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện, đồng thời cập nhật tất cả các hình thức tham của người dân. Qua đó kết hợp với ngành chuyên môn triển khai đăng ký sổ khám chữa bệnh điện tử.

(4) Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm: Tiếp tục vận động các cơ sở sản xuất – kinh doanh thực hiện đề án bảo vệ môi trường đạt 100%, thực hiện đề án thu gom rác thải sinh hoạt các hộ dân trên địa bàn xã. Vận động nhân dân xây dựng hố xí, nhà tắm và chuồng trại hợp vệ sinh. Chỉ đạo ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường thông thoáng, làm hàng rào, cổng, ngõ sạch đẹp. Vận động hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn theo hướng dẫn.

Với những giải pháp và việc làm thiết thực góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, đưa kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới năm 2022./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

VPĐP NTM tỉnh