» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » CỰU CHIẾN BINH TRÀ VINH VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CỰU CHIẾN BINH TRÀ VINH VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trương là một trong những tiêu chí mà nhiều địa phương gặp khó trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước và trong tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức, do tác động của môi trường, thiên tai dịch bệnh, bão lụt ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sức khỏe sinh hoạt của cộng đồng và sự phát triển của địa phương; nhận thức được khó khăn chung của tỉnh trong nhiều năm qua, tỉnh Hội luôn thể hiện trách nhiệm chính trị, phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội được giao, gương mẫu đi đầu bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân; giáo dục thế hệ trẻ và tích cực tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua Cựu chiến binh (CCB) với công tác bảo vệ môi trường.

Thực hiện Chỉ thị số 15 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc “Tăng cường công tác quản lý trật tự, xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Thường trực Hội CCB tỉnh xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường là một trong những nội dung chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiện nay.

Với tinh thần “Nói đi đôi với làm” và phương châm CCB luôn “đi trước, làm trước”, thực hiện Kế hoạch số 833/KH-CCB, ngày 27/7/2017 của Hội CCB tỉnh “về việc thành lập Câu lạc bộ (CLB) Môi trường CCB”, các cấp Hội tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện bảo vệ và làm sạch môi trường ở ấp, khóm, với bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” dù ở tại ngũ hay trở về cuộc sống đời thường, luôn thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều cán bộ Hội và hội viên hăng hái tham gia vào CLB môi trường CCB.

Với lực lượng CCB trong toàn tỉnh hiện có hơn 21 ngàn hội viên, 131 tổ chức cơ sở Hội, trong đó có 106 hội cơ sở xã, phường, thị trấn, 25 hội cơ sở ở khối cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và 833 chi hội, hệ thống tổ chức Hội CCB trải rộng từ tỉnh đến ấp khóm. Việc thành lập CLB môi trường CCB là phù hợp, mục tiêu hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và chịu sự quản lý của Chi bộ, chính quyền ấp khóm, thông qua sự hướng dẫn hoạt động của Hội CCB xã, phường, thị trấn, với mục đích là vận động cán bộ, hội viên CCB, Cựu quân nhân(CQN) và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức về bảo vệ môi trường, trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng khu dân cư thân thiện với môi trường, bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành.

G:\DCIM\100CANON\_MG_6986.JPG

Ảnh: Các thành viên “Câu lạc bộ môi trường CCB”cùng cán bộ công chức và nhân dân ấp Kinh, xã Hùng Hòa ra quân dọn vệ sinh tuyến đường đal nông thôn

Hội CCB tỉnh chỉ đạo Hội CCB thành phố Trà Vinh, chọn xã Long Đức; thị xã Duyên Hải, chọn xã Trường Long Hòa; huyện Duyên Hải, chọn xã Đông Hải, mỗi xã chọn một Chi hội CCB xây dựng “CLB môi trường CCB” để làm điểm rút kinh nghiệm chỉ đạo chung, thực hiện theo quy trình kế hoạch đề ra, Hội CCB huyện, thị, thành phố báo cáo Phòng tài nguyên môi trường, Cấp ủy – Ủy ban nhân dân 03 xã: Long Đức, Trường Long Hòa, Đông Hải và chọn 03 ấp: Vĩnh Hội, Cồn Trứng, Động Cao, xây dựng 03 CLB môi trường điểm của Chi hội ở 03 ấp. Được sự đồng thuận cao của Cấp ủy – Ủy ban nhân dân xã và các cấp Hội CCB triển khai phát động sâu rộng trong Hội viên CCB và nhân dân, đến tháng 12 năm 2017, ba CLB đầu tiên chính thức ra mắt và hoạt động có hiệu quả cao, ấn tượng tốt thấy được sự cần thiết của việc xây dựng CLB môi trường CCB để bảo vệ môi trường. Cùng với chỉ đạo đến các địa phương khác cũng chuẩn bị, trên cơ sở kết quả cao của 03 Chi hội điểm. Hội CCB tỉnh sơ kết rút kinh nghiệm và chỉ đạo cho các huyện còn lại tiếp tục tổ chức ra mắt hoạt động CLB môi trường ở Chi hội ấp, khóm mình, được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình CLB môi trường CCB trong toàn tỉnh.

Giai đoạn đầu phát động 03 CLB điểm, đến tháng 9 năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức thành lập, phát triển được 436 CLB môi trường CCB ở 436 ấp, khóm trên địa bàn 105 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị, thành phố, có 10.993 thành viên CLB, trong đó lực lượng nồng cốt CCB 7.148, CQN 134; các thành viên như Bộ đội Biên phòng, công an, quân sự, các tổ chức khác và nhân dân 3.710 thành viên.

Kết quả hoạt động của các CLB trong thời gian qua như tuyên truyền, vận động, bảo vệ môi trường, lồng ghép trong sinh hoạt chi Hội 1.882 cuộc, có 47.682 lượt người dự, trong đó có 20.809 là hội viên CCB, CQN và 26.873 hội viên các đoàn thể khác. Các cấp Hội CCB phối hợp các đoàn thể tuyên truyền phát động nhân dân, các đợt ra quân làm vệ sinh môi trường 1.450 cuộc, có 45.474 lượt người tham gia cùng CLB làm sạch môi trường khu dân cư; tháo dỡ 50 bảng hiệu quảng cáo không đúng quy định làm mất mỹ quan đô thị, vận động đăng ký cam kết bảo vệ môi trường 5.123 hộ nhân dân, có 10.993 thành viên cam kết bảo vệ môi trường.

Tổ chức vệ sinh môi trường 1.456 đợt có 47.682 lượt người tham gia gồm thành viên CLB và Nhân dân, kết quả thu gom 71,33 tấn rác thải, đào đắp sang lắp mặt bằng đường giao thông nông thôn 279,4m3 đất; khơi thông 30 hố ga, 27.308m cống rảnh thoát nước; vớt lục bình, khai thông dòng chảy các tuyến kênh dài 10.017m; phát hoang bụi rậm dài 875.029m các tuyến đường giao thông nông thôn. Ngoài ra CLB phối hợp các cấp chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trồng hoa theo các tuyến đường giao thông nông thôn 126.550 cây hoa và 3.427 cây xanh tạo cảnh quang đường xanh-sạch – đẹp; phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 566 cuộc, trong Nhân dân và hội viên CCB vệ sinh sân vườn, ngoài cổng dài 11.036m; vận động 519 hộ xóa cầu vệ sinh trên kênh, rạch, ao hồ; vận động 232 hộ làm chuồng trại chăn nuôi gia súc cách ly hợp vệ sinh; tổ chức tuyên truyền phát 13.260 tờ rơi, nội dung quản lý chất thải rắn trong sinh hoạt hộ gia đình.

Hội CCB các huyện, thị, thành phố, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, vận động mọi người hãy yêu và thân thiện với môi trường, đã tích cực đóng góp hỗ trợ các CLB với số tiền 131.650.000đ, 4 khối đá, 1.200 bao tải gia cố sửa chữa đường đal, vật chất trị giá 16.000.000đ.

Qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay các cấp Hội CCB trong tỉnh phát động 100% hộ gia đình hội viên CCB đăng ký không gây ô nhiễm môi trường; có 99% gia đình hội viên CCB có nhà tắm, nhà vệ sinh; trên 96% hộ gia đình CCB được dùng nước sạch. Trong tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường có nhiều gương tiêu biểu tập thể, cá nhân tham gia tốt các phong trào như: Hội viên CCB Nguyễn Văn Lanh, ở ấp Trà Gúc, Đại phước, mô hình tạo cảnh quang rào xanh, ngõ sáng; mô hình quản lý tuyến đường xanh, sạch, đẹp của hội viên CCB xã Mỹ Cẩm, Càng Long; mô hình xóa cầu vệ sinh trên ao, hồ của chi hội CCB ấp Kinh, xã Hùng Hòa…, đặt biệt đến hết tháng 9/2018, Hội CCB huyện Tiểu Cần đã tổ chức ra mắt CLB môi trường trên 89/89 xã và thị trấn, đi vào hoạt động.

Mô hình CCB trong công tác bảo vệ môi trường của Hội CCB tỉnh Trà Vinh, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tốt, lúc đầu thí điểm thành lập từ ba CLB rút kinh nghiệm điểm, đến nay đã trở thành phong trào CCB với công tác bảo vệ môi trường, được các cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và được sự đồng tình hưởng ứng trong nhân dân, được biết qua sơ kết công tác Hội quí 3/2018, Thường trực Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB, nhân rộng điển hình các mô hình đã phát huy tốt, tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành Tài nguyên – Môi trường, tuyên truyền, nâng cao ý thức trong nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục nhân rộng mô hình “CLB môi trường CCB” trên toàn tỉnh./. 

Tin, Ảnh: Thành Long

Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh