» File » Quyết định số: 744/QĐ-UBND về Ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh TV giai đoạn 2016 – 2020

Quyết định số: 744/QĐ-UBND về Ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh TV giai đoạn 2016 – 2020

Quyết định số: 744/QĐ-UBND về Ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh TV giai đoạn 2016 - 2020


Quyết định số: 744/QĐ-UBND về Ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh TV giai đoạn 2016 - 2020
Phiên bản
Lượt tải114
Kích cỡ tập tin355.33 KB
Ngày đăng20/02/2019
Ngày cập nhật20/02/2019
Tải về