» File » Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017

Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017

Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội, Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội


Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017
Phiên bản
Lượt tải69
Kích cỡ tập tin103.61 KB
Ngày đăng05/07/2018
Ngày cập nhật05/07/2018
Tải về