» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Kết quả triển khai thực hiện dự án hỗ trợ bò cái sinh sản tại xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang

Kết quả triển khai thực hiện dự án hỗ trợ bò cái sinh sản tại xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang

Năm 2018, Chi cục Phát triển nông thôn được giao thực hiện Dự án hỗ trợ Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 trên địa bàn xã Hiệp Mỹ Tây, cụ thể đã hỗ trợ 23 con bò cái sinh sản cho 23 hộ nghèo, với kinh phí 386.660.000 đồng (trong đó: Nhà nước hỗ trợ 363.200.000 đồng, đối ứng của dân 23.460.000 đồng) để góp phần giúp xã Hiệp Mỹ Tây giảm tỷ lệ hộ nghèo và đạt tiêu chí nông thôn mới.

Ảnh: Hộ dân tham gia dự án nhận bò hỗ trợ từ dự án

Sau gần 5 tháng triển khai thực hiện dự án, vào ngày 09/5/2019, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Cầu Ngang, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Mỹ Tây tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn xã đối với 23 hộ nghèo được hỗ trợ. Kết quả đến nay các hộ dân tổ chức chăn nuôi, chăm sóc bò phát triển tốt, khỏe mạnh và có 5 con đã mang thai, hiện các hộ dân đang tiếp tục chăm sóc và phối giống cho các con còn lại.

Ảnh: Bò cái sinh sản của hộ dân sau gần 05 tháng chăm sóc, nuôi dưỡng

Nhìn chung, hiệu quả mang lại từ dự án rất cao, người dân có việc làm ổn định, chủ động sản xuất trên chính nguồn tài sản của mình, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Qua đó, góp phần giúp xã đạt tiêu chí số 11 về Hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

Tin, Ảnh: Mai Thanh Điền

Thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh