» Tin tức và Sự kiện (Trang 10)

Tin tức và Sự kiện

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN,CÔNG BỐ VÀ THU HỒI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU VÀ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

C:\Users\Administrator\Desktop\280180747_326317359470181_8941967831252220072_n.jpg

Ngày 02/8/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ban hành Quy định điều kiện, trình tự, …

Xem thêm »