» Lê Thành Trung (Trang 38)

Lê Thành Trung

Hội thảo triển khai Các điều kiện để được chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ xây dựng nhãn hàng, nhãn hiệu của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Trà Vinh là một trong những tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng. Thời gian qua, tỉnh có nhiều …

Xem thêm »