» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH OCOP 2023

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH OCOP 2023

Chiều nay, ngày 03/8/2023, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phát triển sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử tỉnh (BCĐ); ông Phạm Minh Truyền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

Ảnh: Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, BCĐ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, bám sát Kế hoạch số 35/KH-BCĐ, ngày 17/5/2023 của BCĐ tỉnh; triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình OCOP, xây dựng sản phẩm mới, nâng chất sản phẩm đang có đúng tiến độ thời gian và hiệu quả; đặc biệt, trong đánh giá xếp hạng, chú trọng các chỉ tiêu chất lượng, sát yêu cầu bộ tiêu chí theo quy định về phát triển sản phẩm OCOP. Kết quả, có thêm 04 sản phẩm được công nhận, nâng tổng số đến nay có 188 sản phẩm đạt OCOP, trong đó: Có 141 sản phẩm đạt 3 sao, chiếm tỷ lệ 75%; 38 sản phẩm 4 sao, chiếm tỷ lệ 20%; 03 sản phẩm đạt 5 sao, chiếm tỷ lệ 2%; 06 sản phẩm tiềm năng 5 sao, chiếm tỷ lệ 3%; của 118 chủ thể (Có 21 Công ty, 5 doanh nghiệp, 20 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác, 724 hộ kinh doanh).

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của đại biểu là thành viên BCĐ, các ngành và địa phương kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. Với những kết quả đạt được, BCĐ thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm có liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử tỉnh. Trong đó, triển khai chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp. Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023 (đợt 2); tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh (công nhận 4 sao và đề xuất Trung ương đánh giá sản phẩm tiềm năng 5 sao).

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá cao những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2023 của các cơ quan thành viên, thực hiện kịp thời về công tác rà soát điều chỉnh, sửa đổi các cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ, chuyển giao ứng dụng công nghệ, thiết bị để hỗ trợ cho các chủ thể OCOP đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm…

Từ nay đến cuối năm 2023, Phó Chủ tịch Nguyễn Quỳnh Thiện chỉ đạo tập trung hoàn thành công tác hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP đối với một số xã hiện chưa có sản phẩm (toàn tỉnh còn 18 xã chưa có sản phẩm OCOP); đẩy mạnh truyền thông, quảng bá các sản phẩm đã xây dựng thương hiệu, sản phẩm OCOP; tạo lập kênh và có cơ chế trợ giúp, khuyến khích các tổ chức, cá nhân quảng bá sản phẩm đã có thương hiệu, “Người Trà Vinh ưu tiên sử dụng sản phẩm OCOP của Trà Vinh”. Sản phẩm OCOP của tỉnh Trà Vinh đang có chiều hướng phát triển tốt về chiều rộng, từng bước nâng chất sản phẩm về chiều sâu. Các địa phương sớm triển khai thực hiện khen thưởng các chủ thể có thành tích.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tiếng

Chi cục PTNT