» Dữ liệu nông thôn mới - OCOP » Chương trình OCOP » Huyện Tiểu Cần có 09 sản phẩm OCOP

Huyện Tiểu Cần có 09 sản phẩm OCOP

Sản phẩm Giấm mật Hoa dừa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm, ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần được công nhận sản phẩm đạt OCOP 4 sao theo Quyết định số 1693/QĐ-UBND, ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh.

C:\Users\Administrator\Desktop\289044754_699406904495141_1594718313267165798_n.jpg

Ảnh: Sản phẩm Giấm mật Hoa dừa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm,  ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần được công nhận sản phẩm đạt OCOP 4 năm 2022

Theo Quyết định số 1693/QĐ-UBND, ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2022, huyện Tiểu Cần có 03 sản phẩm (trong đó 02 sản phẩm đạt 4 sao, gồm: (1) Giấm mật Hoa dừa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm; (2) Mật Hoa dừa lên men của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm và Kẹo đậu phộng (sản phẩm tái công nhận đạt 3 sao) của hộ kinh doanh Dư Tấn Lợi, nâng tổng số đến nay trên địa bàn huyện Tiểu Cần có 09 sản phẩm OCOP.

Hiện trên địa bàn huyện có 04/11 xã, thị trấn có sản phẩm OCOP, trong đó xã Phú Cần có 6 sản phẩm, các xã Tân Hùng, Hiếu Tử và thị trấn Tiểu Cần có 01 sản phẩm OCOP. Cuối năm 2022 các xã còn lại điều có 01 sản phẩm tham gia đánh giá chấm điểm phân hạng OCOP.

Tin, ảnh: Mỹ Hương