» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » TỈNH HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÓ ÍT NHẤT 20% SỐ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO VÀ CÓ ÍT NHẤT 40% SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

TỈNH HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÓ ÍT NHẤT 20% SỐ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO VÀ CÓ ÍT NHẤT 40% SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

Ngày 08/3/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 321/QĐ-TTg về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

C:\Users\Vu\Desktop\277980422_1191672137903545_7332886723826578739_n.jpg

Ảnh: Chương trình phát động trồng cây xanh của Hội liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang.

Cũng tại Quyết định, quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể như sau:

1. Có 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; đối với các huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, phải rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

2. Có 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; đối với các thị xã, thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, phải rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu đối với thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

3. Có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

4. Có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

5. Có Đề án xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 – 2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua.

6. Có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường.

7. Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4 m2/người.

8. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý đạt từ 90% trở lên./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

VPĐP NTM tỉnh