» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh (Trang 10)

Các hoạt động trong tỉnh

Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 07/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân …

Xem thêm »

Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

1

Ngày 18/7/2022, tại Hội trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện các Chương trình …

Xem thêm »