» Tin tức và Sự kiện » Điểm sáng nông thôn mới (Trang 5)

Điểm sáng nông thôn mới

Cán bộ công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Trà Vinh chung tay thực hiện tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới

D:\SON HUYEN LINH\QUAN TRỌNG\HÌNH\Vận chuyển rác lên xe.jpg

Cán bộ công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Trà Vinh chung tay thực hiện tiêu chí quốc gia …

Xem thêm »