» Lê Thành Trung (Trang 26)

Lê Thành Trung

Huy động nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Phát triển du lịch nông thôn hiệu quả sẽ góp phần thực hiện đồng thời hai mục tiêu là đưa du lịch của tỉnh dần …

Xem thêm »