» Tin tức và Sự kiện » Long Đức mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Long Đức mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Dù còn không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị cao Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long Đức quyết tâm xây dựng xã Long Đức đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đã đề ra, dự kiến vào cuối năm 2022.

Từ khi được công nhận xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Long Đức luôn nỗ lực giữ vững và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; luôn xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển kinh tế – xã hội tổng thể, toàn diện, lâu dài; từng bước phải đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương; gắn xây dựng nông thôn mới với chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã,… cải thiện hiệu quả đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

F:\Thái huyền trân\Huyền Trân 2020\Bài viết NTM 2020\Long Đức xã NTM Nâng cao\hình nha vh.jpg

Ảnh: Nhà văn hóa ấp Long Đại xã Long Đức

Ngay sau khi thực hiện đạt 20/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND, ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tại Quyết định số 2110/QĐ-UBND, ngày 28/4/2020, Long Đức tiếp tục quan tâm nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt, nhất là các tiêu chí góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Cụ thể, trong năm 2021, thông qua công tác phối hợp, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xã có thêm nhiều công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, như đường nhựa ấp Sa Bình, đường nông thôn ấp Phú Hòa, Huệ Sanh; đường đal ấp Phú Hòa, ấp Sa Bình; bàn giao mặt bằng, phối hợp theo dõi tiến độ thi công các công trình: thảm nhựa đường Võ Văn Kiệt (đoạn xã Long Đức); nâng cấp, mở rộng đường Bùi Hữu Nghĩa, đường Vũ Đình Liệu, bờ kè Long Trị (giai đoạn 2); cầu ấp Long Đại, ấp Sa Bình; đường nông thôn xã Long Đức (ấp Sa Bình, Vĩnh Hội).

Riêng từ đầu năm đến nay, tranh thủ các nguồn vốn và phát huy nội lực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Long Đức tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, góp phần cho phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương thi công nâng cấp đường Bùi Hữu Nghĩa dài 1.919m, kinh phí 51,729 tỷ; đường Vũ Đình Liệu, đường GTNT Sa Bình – Vĩnh Hội – Vĩnh Hưng dài 3.275m, kinh phí 8 tỷ, đường GTNT ấp Công Thiện Hùng dài 2.072m kinh phí 8 tỷ đồng. Nâng tổng số đến nay 35/35 km đường từ trung tâm xã đến thành phố và đường trục xã được nhựa hóa đạt tỷ lệ 100%; đường liên ấp, trục ấp tổng chiều dài 28,85 km 100%; đường ngõ xóm có 51,12/55 km tuyến đường ngõ, xóm được cứng hóa đạt tỷ lệ 92,94%; đường trục chính nội đồng tổng chiều dài 48 km, thực hiện kiên cố hóa được 46,84 km. Về Thủy lợi: thi công bờ kè Long Trị (giai đoạn 2) chiều dài 760m, kinh phí 88 tỷ đồng; Triển khai nạo vét 06 tuyến kênh cấp 3 tại ấp Vĩnh Hưng, Phú Hòa, Công Thiện Hùng, 02 tuyến kênh cấp 2 ấp Công T Hùng, Vĩnh Hội, chiều dài 6.596m, hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp và tưới tiêu có 1.993,85 ha diện tích đất đất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động đạt 100%, hệ thống thủy lợi cũng đã đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và dân sinh,… người dân Long Đức rất đồng tình, phấn khởi. Xã đã lập danh mục đăng ký đầu tư xây dựng xã Long Đức đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 – 2023, tổng mức đầu tư 51,22 tỷ đồng. Tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, tổng vệ sinh, làm đẹp các tuyến đường trên địa bàn xã với chiều dài 18.700m, thu gom và xử lý khoảng 3,5 tấn rác; trồng mới 2.000 cây điệp vàng, cây sao đen; vận động Nhân dân thực hiện mô hình tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường,…

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Long Đức đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Long Đức có 4.902/5.052 hộ được công nhận, tái công nhận gia đình văn hóa nông thôn mới, đạt 97,03; 12/12 ấp được tái công nhận ấp đạt chuẩn ấp văn hóa – nông thôn mới, đạt 100%, trong đó có 05 ấp Vĩnh Hội, Vĩnh Hưng, Vĩnh Yên, Long Trị, Công Thiện Hùng đạt tiêu chí ấp NTM kiểu mẫu đang hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh thẩm định và quyết định công nhận.

Mới đây, qua rà soát thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu (04 tiêu chí với 18 nội dung), ông Lê Quốc Nam cho biết: xã đã thực hiện đạt mục tiêu chí chọn đăng ký thực hiện tiêu chí kiểu mẫu (về giáo dục); còn 03 tiêu chí với 05 nội dung chưa đạt, 01 tiêu chí chưa đánh giá được.

Dù còn nhiều khó khăn, được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, của thành phố Trà Vinh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long Đức nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu xây dựng xã Long Đức đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đã đề ra.

Tin, ảnh: Huyền Trân

VPĐPNTM tỉnh